Nuttige bijscholing verkeersregels en –tekens bij Afd. Midden-Brabant

12 November 2021 - uur

Voor alle aanwezigen op 11 november 2021 in het Veteranen Ontmoetingscentrum in Tilburg was het lang geleden dat zij hun rijbewijs hadden gehaald. Wapenbroeder Cees Muskens, voormalig rijexaminator bij Defensie, kwam de aanwezigen ‘bijspijkeren’ over de huidige verkeersregels, -tekens e.d. Op een hele prettige en deskundige wijze nam hij een aantal situaties door, waarbij regelmatig in de zaal te horen was: “Oh, zit dat tegenwoordig zo!”

Er was ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen over situaties, die persoonlijk waren meegemaakt. Cees Muskens wist op een duidelijke wijze de vragen te beantwoorden en helderheid te scheppen voor de vragenstellers. Met een testje op het einde kon iedereen zijn of haar opgedane nieuwe kennis over de wijze waarop we ons in het verkeer dienen te gedragen, toetsen. Dit was zeker weer een geslaagde bijeenkomst van de Afdeling Midden-Brabant van de Bond van Wapenbroeders.

Nieuws