Sobere herdenking gedenkplaats 5 gefussileerden Gorp en Roovert

16 Augustus 2021 - uur

Jaarlijks vindt op 15 augustus de herdenking plaatsen van de 5 gefusilleerde burgers in de bossen van Gorp en Roovert. Dit jaar was de herdenking voor de 79e keer. Gijs de Waal, bestuurslid Stichting Beekvliet en Haaren, hield een bewogen speech over de laffe daad van de Duitse bezetters. Hij memoreerde: "Verweesd staan wij hier alleen met de herinnering aan overleden gijzelaars. Hoe nodig is het dan om te blijven gedenken? Welk doel wensen we hiermee te bereiken?

De Duitse bezetter nam het besluit vijf gijzelaars hier aan de palen vast te binden en standrechtelijk dood te schieten. De reden hiervoor was een mislukte sabotagedaad op 7 augustus 1942 van het Rotterdamse verzet op een trein waarin Duitse verlofgangers zaten. Rijkscommissaris Seys Inquart, generaal Christ Iaansen en Höhere SS und Polizeifuhrer Rauter vonden, dat twintig gijzelaars gedood moesten worden. Rauter besloot dat de dood van twintig onschuldige burgers tot grote verontwaardiging zou lelden onder de bevolking. Na verhitte discussie werd er gekozen voor het doden van vijf onschuldige burgers. Alsof daardoor de verontwaardiging minder zou worden! Vijf van de twintig Rotterdammers werden geselecteerd, maar twee van hen" werden uiteindelijk vervangen door twee vermeende nazaten van het Driemanschap van 1815. een provisioneel beraad waarbij Napoleon werd afgezworen en het Koninkrijk Nederland werd uitgeroepen: te weten Otto Ernst graaf van Limburg Stirum. Substituut Officier van justitie en Alexander baron Schimmelpenninck van der Oye, geëmployeerde bij een verzekeringsmaatschappij om zo Koningin Wilhelmina te raken, dachten zij. Wat deze oorlogsmisdaad nog schrijnender maakt, is dat deze twee helemaal geen nazaten zijn!

De drie overgebleven Rotterdammers waren mr. Robert Baelde, secretaris van de Nederlandse Unie in Rotterdam. Chris Benne- kers. voormalig chef van de Inlichtingendienst der Rotterdamse Politie en Willem Ruys. een van de directeuren van de Rotterdamsche Lloyd. Robert Baelde en Chris Bennekers. Deze vijf zijn hier op deze plek doodgeschoten. 

Na de kranslegging namens de Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren, de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk en St. Michielsgestel. werd voorafgaande aan de rondgang op het terrein, de Last Post geblazen door Chris Meijer van de Harmonie Goirle, gevolgd door twee minuten stilte.

Bron: Goirles Belang

Naar de foto's van dhr. Foto van de livestream Harold Spijkers: >

Nieuws