Wapenbroeder Gerard Beerens Erelid van Afd. Midden-Brabant

11 Maart 2021 - uur

Het onlangs afgetreden bestuurslid van de Afdeling Midden-Brabant, dhr. Gerard Beerens - met maar liefst 23 jaar in het bestuur - is op 11 maart 2021 benoemd tot Erelid van de Afdeling Midden-Brabant. De daarbij behorende oorkonde werd hem overhandigd door voorzitter Jan Schrijver. 

Kort na zijn aanmelding in 1988 als lid van de Bond van Wapenbroeders nam Gerard de secretariaatswerkzaamheden bij de afdeling over. In 1999 nam hij het initiatief om de jaarlijkse herdenking op het Ereveld aan de Gilzerbaan in Tilburg nieuw leven in te blazen. Bij deze herdenkingen maar ook bij andere herdenkingen heeft Gerard zich vele jaren ingezet voor de aanwezigheid van een erewacht met vaandels en banieren. Ook de belangstelling vanuit het gemeentebestuur en de inwoners van Tilburg groeide aanzienlijk.

Op 2 maart 2002 werd, in aanwezigheid van enkele leden van het Bondsbestuur, een speciale vergadering gehouden naar aanleiding van een bestuurscrisis binnen de afdeling. Mede door de belangrijke inbreng van Gerard werd de afdeling behouden en nam hij in die vergadering de taak van afdelingssecretaris op zich. 
Vanaf maart 2004 tot en met maart 2008 heeft hij, naast zijn werk als secretaris, de toenmalige penningmeester met raad en daad bijgestaan om de financiële zaken te behartigen. Deze functie heeft hij tot 2014 op een voortreffelijke wijze vervuld.

Ook heeft hij vele jaren voorlichting gegeven aan de leerlingen van groep 8 van BS De Blaak. Deze school en de leerlingen hadden de graven op het Ereveld Gilzerbaan in Tilburg geadopteerd. Gerard bezocht ook regelmatig Wapenbroeders van onze afdeling, die door omstandigheden niet meer op de maandelijkse bijeenkomsten aanwezig konden zijn.

Verder heeft Gerard mede het initiatief genomen om bij de gemeente Tilburg te ijveren voor een Veteranendag in Tilburg. Vanaf 2008 heeft hij enkele jaren een bijdrage geleverd in de organisatie van deze Tilburgse Veteranendag.

Gerard Beerens is een Wapenbroeder die altijd voor iedereen klaarstaat. Je kunt altijd op hem rekenen.

Naar de foto's van dhr. Hans Kroes:> 

Nieuws