Afdeling Midden-Brabant bestaat 70 jaar

17 December 2020 - uur

Op 17 december 2020 bestaat de Afdeling Midden-Brabant 70 jaar. Door de huidige coronamaatregelen kan dit jubileum nu niet worden gevierd. Zodra dit weer mogelijk is, zal dit zeker gebeuren. De leden en de donateurs van de jubilerende Afdeling Midden-Brabant ontvingen allen onlangs een jubileumpin en een doosje chocolaatjes met het logo, natuurlijk vergezeld van een motiverende brief namens het bestuur van de afdeling.

70 jaar geleden werd, op initiatief van de "Nederlandse Bond van Oud Strijders” (N.B.O.S.) en drager van het mobilisatiekruis ’14-18’, de Afdeling Tilburg opgericht. De afdeling startte met 25 leden. Het ledenaantal groeide gestaag en in 1960 telde de afdeling 120 leden. De afdeling kwam echter in een bestuurlijke crisis en het ledenaantal halveerde. In 1969 kwam er een nieuw bestuur en de afdeling bloeide weer op en groeide weer. 1978 werd een bijzonder jaar. In april besloot de Afdeling Tilburg van de N.B.O.S. samen te gaan met het Veteranen Legioen Nederland (V.L.N.). Vanaf 1985 ontstond er voor de afdeling een turbulente tijd, die duurde tot 1991.In deze periode telde de afdeling 5 voorzitters, die vanwege bestuursproblemen en/of ziekte maar kort hun functie vervulden. Het 35-jarige bestaan van de afdeling werd in aanwezigheid van 85 leden en oud-leden gevierd op 21 oktober 1985.

In 1986 werd de naam van de samengestelde verenigingen gewijzigd in “Bond van Wapenbroeders“. Een belangrijke datum voor de afdeling was 14 december 1987. Op die dag werd het door de afdeling aangeschafte banier in gebruik genomen. Op verzoek van het bestuur werd in juni 1992 de naam van de afdeling gewijzigd in “Afdeling Midden-Brabant”. Rond de eeuwwisseling belandde de afdeling weer in een crisis en liep het aantal leden terug naar 20. Toch vierde de afdeling op 27 oktober 2001 haar 50-jarig bestaan. Tot 2004 werd het voorzitterschap door twee personen ingevuld. Vanaf dat moment ontstond in de loop der jaren het nieuwe bestuur van de afdeling. Bij de viering van het 60 jarig bestaan is het ledenaantal toegenomen tot 40 personen. Nu, 10 jaar later, telt de Afdeling Midden-Brabant 48 leden en 12 donateurs. 

Nieuws