Jan Schrijver ontvangt het ereteken gemeente Goirle

09 Januari 2020 - uur

Burgemeester Mark van Stappershoef reikte aan Jan Schrijver, voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 7 januari 2020 het ereteken van de gemeente Goirle en Riel uit. 

Hij begon zijn speech dat in 2019 op een mooie en bijzondere wijze stil was gestaan bij 75 jaar herdenking van de bevrijding. Een van de ‘kartrekkers’ hierbij was Jan Schrijver. Vervolgens stond hij uitgebreid stil bij zijn verdiensten gedurende vele jaren voor de Goirlese gemeenschap. Sinds 2004 is hij voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, waarbij hij wordt geroemd om de sociaal bewogen wijze waarop hij het voorzitterschap vorm geeft. Saamhorigheid, kameraadschap en broederschap staan hierbij voorop. Bij de jaarlijkse herdenking rond 27 oktober speelt Jan een belangrijke rol. Bij de herdenking van 70 jaar bevrijding werd door hem een boekje uitgebracht over belangrijke locaties in Goirle tijdens de oorlogsjaren. Bij de totstandkoming van 75 jaar herdenking in Goirle op 26 oktober 2019 speelde Jan ook een belangrijke rol. Naast een zeer uitgebreide herdenking in de middaguren werd ’s avonds de documentaire ‘De vrijheid verloren … en herwonnen, Goirle 1939 -1945’ getoond. Hierin vertellen de bewoners over de gebeurtenissen, die zijzelf hebben meegemaakt. Jan kan goed vertellen over WO II, hetgeen hij ook doet tijdens de vele gastlessen hierover aan basisscholen. 

In 2019 was Jan 33 jaar verbonden aan de Stichting Karnaval Ballefruttersgat. Tijdens zijn lidmaatschap is hij 3 maal Prins Carnaval geweest, tweemaal Adjudant van de Prins en vele jaren lid van de Raad van Elf. Daarnaast is hij voorzitter geweest en heeft hij vele jaren de functie van secretaris van de stichting vervuld. Bij het 33-jarig bestaan schreef hij het jubileumboek “Van de Prins gin kwaod". Zijn verdiensten hier waren niet ongezien want hij ontving in 2007 de hoogste carnavalsonderscheiding de "Opperballefrutter" en in 2016 werd Jan benoemd tot "Erelid". Ook bij deze stichting verzorgt hij veel gastlessen voor de jeugd. 

Op 17 november 2019 trad Jan voor het laatst op als Sinterklaas bij zijn intocht in Goirle. Maar liefst 20 keer achter elkaar had hij dan gedaan.

Jan was van 1991 tot 2016 bestuurslid van de Stichting Kinderdorp Usakos in Namibië. Hij was vooral actief in het verwerven van de vele donaties voor dit kinderdorp. Gedurende veel jaren heeft Jan hierover voorlichting gegeven op diverse basisscholen. Om geld in te zamelen, deed Jan een fietstocht van 28 dagen in het jaar 2005 van maar liefst 3000 km.

Tevens werden er nog andere aspecten van de inzet van Jan vermeld, zoals:

  • leiding Scouting Goirle,
  • ouderraad basisschool ’t Moske,
  • collectant Hartstichting,
  • buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand,
  • correspondent van het Goirles Belang.

Jan heeft zich de afgelopen jaren op vele en diverse vlakken voor de Goirlese gemeenschap ingezet, waarvan hij zelf zegt dat hij dat graag doet, ‘zolang het maar verkleed is’. De burgemeester spreekt hierover zijn lof en grote waardering uit. Het gemeentebestuur heeft deze inzet extra gewaardeerd door het toekennen van het ereteken van de gemeente Goirle en Riel. Vervolgens werd Jan Schrijver de gouden speld opgespeld door de burgemeester Mark van Stappershoef. Tevens werd Joke Schrijver uitgebreid door de burgemeester in de bloemetjes gezet.

In zijn dankwoord bedankte Jan Schrijver de burgemeester voor deze grote eer en hij belooft dat hij ‘de speld met trots zal dragen’. Hij draagt de onderscheiding op aan twee voor hem belangrijke personen, te weten zijn vader, die ook veel voor Goirlese gemeenschap heeft gedaan en aan zijn partner Joke.

Aansluitend werden Jan en Joke door de vele aanwezigen gefeliciteerd met deze onderscheiding.

Naar de foto's van dhr. Hans Kroes: >
Naar de videosamenvatting van de Lokale Omroep Goirle: >

 

Nieuws