Presentatie luchtverdediging tijdens Koude Oorlog in de BRD

16 November 2019 - uur

Op 14 november 2019 hield dhr. Jaap Nieuwkoop een interessante presentatie over de luchtverdediging door de Groepen Geleide Wapens tijdens de Koude Oorlog in de voormalige Bundes Republiek Deutschland. Naar het gebouw Levensbouw in Tilburg was ruim voor de presentatie een redelijk aantal oud ‘Luchtmachters’ gekomen, die geïnteresseerd waren in het onderwerp. ‘En waar heb jij gezeten en wat heb jij gedaan?’ hoorde je regelmatig onder het genot van en kop koffie, dat zij aangeboden kregen door de Wapenbroeders Afdeling Midden-Brabant.

Dhr. Nieuwkoop begon zijn presentatie met een stukje geschiedenis over de luchtverdediging in het centrale gedeelte van de NAVO. Aan het einde van WOII was de  Sovjet-Unie verder naar het westen opgeschoven. Westelijke geallieerden begonnen zich terug te trekken en gedeeltelijk te demobiliseren. De Sovjet-Unie hield een grote legermacht in de landen, die aan de BRD grenzen. Van een gezamenlijk bestuur door de geallieerde controleraad kwam niets terecht. Er vormden zich 2 machtsblokken, die elkaar raakten bij de Duits-Duitse grens.

Bij de groeiende dreiging vanuit de Sovjet Unie begon de USA een eerste radargordel te bouwen, die gevolgd werd door een tweede. Ook in Europa werd een radargordel aangelegd. Deze groeiende dreiging bestond vooral uit bommenwerpers, die zich in West-Rusland bevonden en de jagerbommenwerpers die zich in de satellietlanden direct tegenover  het NATO-gebied bevonden. Door de kortere waarschuwingstijd koos de NATO voor raketsystemen, die de reactietijd aanmerkelijk konden reduceren.

Omdat het te kostbaar werd om elk belangrijk doel apart te verdedigen, werd er gekozen voor een zgn. Beltsysteem, een verdedigingslinie van Noord naar Zuid-Duitsland. 
Vervolgens ging dhr. Nieuwkoop uitgebreid in op de operaties van de Nike-Hercules squadrons en de Hawk sqadrons. Met videobeelden uit die tijd werden de werkomstandigheden uit de tijd weer levend. Ook het werk- en leefklimaat in Duitsland kwam aan de orde. De Siedlungen en de Groeps Legeringskazernes ontsnapten eveneens niet aan de aandacht.

Na de presentatie werd nog uitgebreid nagepraat en kwamen er zelfs fotoboeken tevoorschijn. Ook heeft een redelijk aanwezigen aangegeven meer informatie van de Afdeling Midden-Brabant te willen ontvangen. Kortom, voor een ieder een geslaagde avond.

Video van dhr. Hans van Kleijnenbreugel: > volgt

Nieuws