Bijzondere herdenking 75-jarige bevrijding van Goirle

28 Oktober 2019 - uur

Op 26 oktober 2019 organiseerde de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant de herdenking van de 75-jarige bevrijding van Goirle. Herdacht werden de in Goirle omgekomen geallieerde militairen alsmede de Goirlese slachtoffers.

Dit jaar begon de herdenking in de Sint Janskerk. De herdenking begon met het binnentreden de Dutch Pipes and Drums, gevolgd door de vaandels van de gilden en de vlaggen en banieren. Door het vocaal ensemble ‘Da Capo’ werden 4 Mauthausen-liederen van Mikis Theodorakis op een prachtige wijze ten gehore gebracht. Ieder lied werd vooraf gegaan met een korte toelichting over de inhoud.

Na de verwelkoming door de voorzitter van de Afdeling Midden-Brabant, dhr. Jan Schrijver, waaronder ook de vertegenwoordigers van 3 ambassades, werden er 3 kaarsen aangestoken voor alle gesneuvelde Goirlese volwassenen, voor alle omgekomen Goirlese kinderen en voor de in Goirle gesneuvelde militairen. Burgemeester Mark van Stappershoef begon zijn toespraak met het citeren en toelichten van de belevenissen van burgers in Goirle aan het einde van de Duitse bezetting, waarbij veel burgers om het leven zijn gekomen. Ook stond hij onder meer stil bij de jongerenconferentie van Brabants gesneuvelden dit jaar, waarbij goede initiatieven worden ondernomen om de traditie van het herdenken in Brabant te verankeren, nieuwe wegen naar de toekomst in te slaan en jongeren hierbij meer te betrekken.

Aalmoezenier sloot met haar bijdrage aan op het indringend vertolkte lied van ‘Da Capo’ over de vluchteling. In de vorm van een gebed ging zij in op de nood die er momenteel heerst in de wereld en wat wij daaraan zouden kunnen doen. Ook had zij een kenmerkende opmerking over dat een mens twee keer kan sterven, de eerste keer bij zijn overlijden en de tweede keer indien er niet meer over je wordt gesproken. De leerlingen van Basisschool De Bron vertolkten weer op een prachtige wijze hun gedichten over het thema vrijheid, waarbij zelfs een gedicht in het Engels werd voorgedragen. Wapenbroeder Hans Kroes stond stil bij alle 27 geallieerde militairen, die op kerkhof Sint Kan zijn begraven.

In een stoet, met de Dutch Pipes and Drums voorop, liepen de deelnemers aan de herdenking naar het kerkhof voor het tweede deel. Na de vlaggenceremonie werd het dodenappél afgenomen. Vervolgens legden de kinderen van BS De Bron namens het gewerengilde St Mauritius bloemen bij alle graven van de geallieerden. Ook klonken er vier volksliederen van de nationaliteiten van geallieerde slachtoffers, die hier begraven zijn. Daarna worden de kransen gelegd en was er één minuut stilte. Na de overdracht van de adoptie van het monument en de graven van groep 8 van BS De Bron aan groep 7, vertolkte Marij van Belkom a capella weer op indringende wijze het lied ‘We’ll meet again” van Vera Lynn. De herdenking werd afgesloten met het Wilhelmus, geblazen op een doedelzak door de 14-jarige Victor Kuppens.

Na afloop werd er nog nagepraat onder koffie en thee in de kapel Annetje van Puijenbroek in het CC Jan van Besouw. Afsluitend werden de aanwezigen nog getrakteerd op een vendelgroet gebracht door het Gilde.

Naar de foto’s van mevr. Ineke van Kleijnenbreugel: >
Naar de foto's van dhr. Kees van Boxtel: >
Naar de video herdenking dl1 van GeurtvanGilsFilm: >
Naar de video herdenking dl2 van GeurtvanGilsFilm: >


Sponsoren:
Deze herdenking is mogelijk gemaakt door bijdragen van:
- Gemeente Goirle;
- Stichting Annetje van Puijnenbroek;
- Prins Bernhard Cultuurfonds;
- Platform Gezond en Welzijn Goirle;
- Steunfonds Bond van Wapenbroeders;
- D66 Goirle-Riel

Nieuws