Grootse herdenking Goirlese en geallieerde gevallenen WO II

11 Oktober 2019 - uur

Op zaterdagmiddag 26 oktober om 14.30 uur vindt in de kerk van St. Jan en op begraafplaats St. Jan. een grootse herdenking van de bevrijding van Goirle plaats.

Ieder jaar organiseert de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant op de zaterdag voor 27 oktober een plechtige herdenking op de begraafplaats aan de St. Jansstraat in Goirle. Bij de graven van de 27 geallieerde militairen en bij het graf van de Goirlese militair Anton Versteden wordt dan stilgestaan bij het grootste offer dat zij hebben gebracht voor onze vrijheid. Omdat het dit jaar 75 jaar gelden is dat Goirle is bevrijd, wordt deze herdenking grootser gevierd. Dit jaar bestaat de herdenking uit twee delen. Het eerste deel begint om 14.30 uur in de kerk van St. Jan en daarna volgt het tweede deel op de begraafplaats aan de St. Jansstraat. Iedereen is welkom. 

Herdenking in de kerk van St. Jan.
Tijdens de jaarlijkse herdenking op de begraafplaats worden enkele toespraken gehouden. Dit jaar worden deze toespraken gehouden in de kerk van St. Jan. Nadat de vaandels en de banieren, onder begeleiding van de Dutch Pipes and Drums de kerk zijn binnengekomen en hun plaats hebben ingenomen, zal de plechtigheid worden geopend met gezang van Vocaal Ensemble ‘Da Capo”. Daarna worden kaarsen aangestoken voor de Goirlese volwassenen, de Goirlese kinderen en de militairen, die in Goirle tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven. De toespraken worden gehouden door burgemeester Marc van Stappershoef en Aalmoezenier Sanneke Brouwers. Enkele leerlingen van BS De Bron zullen een eigen gemaakt gedicht over de oorlog en over vrijheid voorlezen. Tot slot wordt door een wapenbroeder een algemeen verhaal verteld over de militairen, die in Goirle zijn begraven.

Herdenking op de begraafplaats St. Jan.
Begeleid door de klanken van de Dutch Pipes and Drums zullen alle aanwezigen in optocht naar de begraafplaats aan de St. Jansstraat gaan. Daar wordt eerst het dodenappél ingenomen, waarna de schoolkinderen bloemen leggen bij de graven van de militairen. Deze bloemen zijn wederom geschonken door het Gilde St. Mauritius. De ‘Last Post’ wordt gevolgd door 1 minuut stilte en daarna leggen diverse aanwezigen hun bloemen bij het monument 1939 – 1945. Op de begraafplaats liggen 21 Britse, 4 Poolse, 2 Australische en 1 Nederlandse soldaat begraven. Ter ere van hen zullen de volksliederen van deze vier landen worden gespeeld. Tussendoor dragen de leerlingen van groep 8 van BS De Bron de adoptie van de graven over aan enkele leerlingen van groep 7. Deze herdenking op de begraafplaats wordt afgesloten met het lied ‘W’ll meet again’ dat wordt gezongen door Marij van Belkom. Na deze plechtige herdenking is er voor alle aanwezigen de gelegenheid om in de Annetje van Puijenbroekkapel van het CC Jan van Besouw, na te praten met een kopje koffie, thee of voor de kinderen ranja.

Vocaal Ensemble ‘Da Capo’ zingt Mauthausen-liederen.
Vocaal Ensemble ‘Da Capo’ uit Goirle is een klein koor, dat bestaat uit 16 enthousiaste leden. Kwaliteit en passie voor muziek staan bij hen hoog in het vaandel. Sinds dit jaar staat het koor onder de muzikale leiding van Leander Schoormans. Eerder gingen hem voor: Amber Zwanenberg, Bart Sperber en frater Kees Backx. De vaste begeleider op de piano is Bert Brouwer. Het repertoire van ‘Da Capo’ is gevarieerd. Zij zingen veel a capella; muziek van di Lasso, Secco, Purcell maar ook Brahms, Schubert, Mozart, eigentijdse componisten en oude Nederlandse liederen. Muziek van alle richtingen en tijden dus. Tijdens de herdenking op zaterdagmiddag 26 oktober zingen zij de 4 Mauthausen-liederen. Deze liederen zijn gebaseerd op gedichten van Jakob Kambanellis, die zelf het Oostenrijkse concentratiekamp Mauthausen heeft overleefd. Het thema van de gedichten/liederen is: alle plekken des doods (de concentratiekampen) moeten door de liefde, als het ware, voor het leven teruggewonnen worden. Een verhaal van hoop en liefde. De bekende Griekse componist Mikis Theodorakis heeft deze vier liederen gecomponeerd. In 2021 viert Vocaal Ensemble ‘Da Capo’, waarvan bijna de gehele familie Sperber lid is geweest, het 30 jarig bestaan.

Deze plechtige herdenking zal door vele genodigden, onder hen vertegenwoordigers van de Britse-, Poolse-, en Australische ambassade, worden bijgewoond. Maar natuurlijk is iedereen op zaterdag 26 oktober om 14.30 uur van harte welkom in de kerk van St. Jan. Ook na 75 jaar is het onze plicht dat wij onze gesneuvelde bevrijders blijven eren. Maar zeker ook de slachtoffers die tijdens de oorlogsdagen in Goirle omkwamen, mogen wij niet vergeten. Toon uw dankbaarheid en respect en ben aanwezig bij deze herdenking.

Nieuws