Afdeling Midden-Brabant bezoekt Vliegbasis Woensdrecht

05 September 2019 - uur

Op dinsdag 3 september 2019 organiseerde de Afdeling Midden-Brabant voor haar leden, donateurs en partners een reünie tevens een excursie naar Koninklijke Militaire School Luchtmacht tevens Vliegbasis Woensdrecht. Hierbij waren ook twee leden van de Afdeling West-Brabant aanwezig.

Na de verplichte toegangscontroles e.d. werden wij gastvrij ontvangen door Mieke van de Vliegbasis Woensdrecht in de Aces-High, een soort leerlingenkantine.

Na de koffie / thee en de bekende cake, werden wij met een busje naar het Brandweer Oefen- en Trainingscentrum gebracht. Door de aanwezige leiding werden wij uitgenodigd om een trap te beklimmen naar het commandocentrum, waar wij een mooi uitzicht hadden over het oefenterrein. Op dat moment was een groep brandweerlieden uit het buitenland aan het oefenen met het blussen op een F-16. Tevens manoeuvreerde een Chinoock helicopter in de onmiddellijke omgeving, dat het ook altijd goed doet. Wij kregen een gedegen uitleg over de taken de werkwijze van het oefen- en trainingscentrum, zelfs de milieuaspecten en de aanstaande vernieuwingen op het oefenterrein worden besproken. Vanuit de groep kwamen er veel vragen, die terdege beantwoord werden. Vervolgens was het tijd voor een demonstratie van de verschillende soorten branden, die op of in een vliegtuig kunnen ontstaan. Ook werd hier een mooie groepsfoto genomen met een flinke brand op de achtergrond.

Daarna gingen wij met het busje naar het Leerdock in geb. 85. Hier werd in 2 groepen uitgebreid het verhaal verteld om beginnende techneuten, uit diverse trajecten waaronder ook VEVA-leerlingen, bekend te maken met de techniek van vliegtuigonderhoud. Vooral het eigen initiatief bij en het gestructureerd oplossen van klachten wordt hier in 20 weken beoefend. Na deze stageperiode volgt veelal een stage bij een van de operationele onderdelen. Ook hier kwamen uit de groep weer de nodige vragen, die op een bekwame wijze werden beantwoord.

Als laatste onderdeel van het middagprogramma was het bezoek aan de Joint Meteorologische Groep. Hier volgde een goede uitleg van de taken, die voor alle defensie-onderdelen maar ook voor externe partners worden verricht. Tevens werd uitgebreid stilgestaan bij het pad dat de orkaan Dorian volgt.

Vol met opgedane ervaringen en indrukken, ging de groep terug naar Aces-High, waar het tijd was voor het aperitief, dat werd gevolgd door een geweldige rijstmaaltijd. Zelfs het toetje ontbrak hierbij niet.

Rond 18.30 uur werden wij weer door Mieke naar de poort gebracht. Gesteld kan worden dat wij terug kunnen kijken op een zeer geslaagde en goed verzorgde dag. Hiervoor onze hartelijke dank aan het personeel van de Vliegbasis Woensdrecht.

Naar de foto’s van Hans Kroes: >

Nieuws