Herdenking Ereveld begraafplaats Gilzerbaan in Tilburg

04 Mei 2022 - uur

Traditiegetrouw herdenkt de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant jaarlijks de 76 geallieerde militairen op het Ereveld aan de Gilzerbaan in Tilburg.
Bij de herdenking op 4 mei 2022 waren onder meer aanwezig de burgemeester van Tilburg, dhr. Vreeman, de Commodore Adang van het Defensie Helicoptercommando, genodigden van politiek en maatschappelijke organisaties alsmede vooral ook een groot aantal belangstellenden.
 
De herdenking 2022 startte met de opmars met de vaandels en banieren. Na het openingswoord door de Voorzitter van de Afdeling Midden-Brabant Jan Schrijver ging locoburgemeester Weterings uitvoerig in op de betekenis van de vrijheid. Wapenbroeder Hans Kroes vertelde het verhaal over een bommenwerper met een Nieuw-Zeelandse bemanning die neerstortte bij het schijnvliegveld Kamerun (De Kiek) in Riel. Aalmoezenier Sanneke Brouwers belichtte in haar overweging de betekenis van vrijheid ook in relatie tot de inzet van veel veteranen.

Na de ‘Last Post’, gevolgd door 1 minuut stilte was er tijd voor de bloemlegging. Enkele leerlingen van Basisschool De Borne gaven met hun gedichten op een kernachtige wijze invulling aan het begrip vrijheid. Marij van Belkom vertolkte het lied “We’ll meet again” weer op een sfeervolle wijze.

In zijn slotwoord dankte dhr. Jan Schrijver alle genodigden en belangstellenden voor hun aanwezigheid. Ook bedankte hij alle organisaties en personen, die een bijdrage hebben geleverd om deze herdenking mogelijk te maken. Een bijzonder woord van dank richtte hij tot het personeel van dDe3fensie Helikopter Commando, die ons bij de herdenking op een geweldige wijze logistiek hebben ondersteund.

Na het Wilhelmus volgde de afmars van de vaandels en banieren met aansluitend een defilé langs de graven. De deelnemers kregen door de leerlingen BS De Borne nog een “fakkeltje” uitgereikt.  Veel deelnemers maakten van de gelegenheid gebruik om na de herdenking onder het genot van een kopje koffie of thee nog even na te praten.

Voor de steunverlening door Defensie dit jaar door 30 NATRES bataljon zijn de organisatoren bijzonder erkentelijk.

Naar de video van dhr. Hans van Kleijnenbreugel: > 

Naar de foto's van mevr. Ineke van Kleijnenbreugel: >

Artikel in Brabants Dagblad: >

DODENHERDENKING GOIRLE:

Naar de video van dhr. Hans van Kleijnenbreugel: >

Naar de foto's van mevr. Ineke van Kleijnenbreugel: >

Nieuws