Presentatie De laatste slag in Europa tijdens WO II door Jaap Nieuwkoop

13 April 2019 - uur

Op 11 april 2019 heeft dhr. Jaap Nieuwkoop een bijzonder interessante presentatie gegeven in gebouw Levensbouw Tilburg over 'De laatste slag tijdens WOII in Europa'. Deze vond plaats op het eiland Texel.

Op 6 april 1945 begint dit drama. Georgiërs uit de Kaukasus komen op het eiland Texel in opstand tegen de Duitse troepen, waar zij nota bene zelf ook deel van uitmaken. Het plan van de Georgiërs mislukt omdat enkele Duitsers weten te ontsnappen, die zowel het garnizoen in Den Helder waarschuwen, alsmede de bezettingen van de Atlantikwall-batterijen op Texel zelf. Na een aanvankelijk succes worden de Georgiërs al snel in het defensief gedrongen. Vanuit Den Helder worden direct versterkingen aangevoerd.

De slag begint met een verwoestend artillerie-bombardement op de Georgische posities, waarbij ook veel slachtoffers onder de lokale bevolking vallen. Toch ondersteunt een deel van de bevolking de opstand. Omdat er geen radioverbindingen mogelijk zijn, vaart de reddingsboot van De Cocksdorp naar Engeland om daar hulp te gaan vragen. Helaas, zonder resultaat. Nadat de laatste steunpunten zijn gevallen, beginnen de Georgiërs een soort guerrilla-oorlog. Deze duurt tot 20 mei 1945 (dus tot ver na de bevrijding!).
Dan komen de Canadezen naar het eiland. Zij ontwapenen de beide partijen en voeren de Duitsers direct af.

Begin juni worden dan de resterende Georgiërs gerepatrieerd naar hun moederland. Zij krijgen daarbij brieven mee van de Canadese commandant, de CPN en het plaatselijk verzet. Dit alles om Stalin ervan te overtuigen van hun belangrijke rol in de bevrijding van Noord-Nederland. Deze inhoud van deze documenten moeten  hen een jarenlang verblijf in Siberië besparen.

De hoofdmoot van de presentatie bestond een verslag met heel veel toepasselijke afbeeldingen over de opstand zelf. Ook is er stil gestaan bij de omvangrijke Duitse verdedigingswerken die op Texel zijn aangelegd. En tenslotte werd ook ingegaan op de vraag waarom troepen die helemaal uit de Kaukasus komen en door de Duitsers in Nederland werden geplaatst. Immers ook in Noord-Brabant, o.a. rond Mierlo, Oisterwijk en De Biesbosch bevonden zich voor langere of kortere tijd ‘Russen’.

Aan het einde van de presentatie ontving Jaap Nieuwkoop een luid applaus uit de zaal. Door de voorzitter van de Afdeling Midden-Brabant, dhr. Jan Schrijver ontving Jaap een attentie voor het houden van deze geweldige presentatie.

Naar het videoverslag van dhr. Hans van Kleijnenbreugel: > 

Naar de foto's van mevr. Ineke van Kleijnenbreugel: >

Naar de foto's van dhr. Hans Kroes: >

 

Nieuws