Nieuwjaarsbijeenkomst Afdeling Midden-Brabant goed bezocht

05 Januari 2019 - uur

De Afdeling Midden-Brabant hield op zaterdagmiddag 5 januari 2019 haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst in gebouw "Levensbouw" in Tilburg. Veel Wapenbroeders, Wapenzusters en donateurs waren aanwezig om elkaar en het bestuur van de Afdeling Midden-Brabant de beste wensen voor het komende jaar over te brengen. Ook had een aantal geïnteresseerden had de weg naar Levensbouw gevonden om kennis te maken met de Wapenbroeders. Een jeugdige deelnemer van 20 jaar was dermate enthousiast, zodat hij zich direct als donateur aanmeldde. In een goed gevulde zaal beleefden de deelnemers een gezellige middag. Onder het genot van een hapje en een drankje werden weer de nodige contacten aangehaald.

De Voorzitter van de Afdeling Midden-Brabant, dhr. Jan Schrijver, begon zijn toespraak met een terugblik op het jaar 2018. Helaas waren vijf leden onze afdeling ontvallen. In een minuut stilte werd hierbij stilgestaan. Omdat de Afdeling Midden-Brabant veel aandacht heeft besteed aan ledenwerving, waren er in het jaar 2018 3 nieuwe leden en 2 donateurs geworven. Jan Schrijver ging vervolgens in zijn toespraak in op de vele activiteiten die de Afdeling Midden-Brabant het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, zoals de excursie naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg en naar museum Bevrijdende Vleugels in Best. Ook de jeugd van alle basisscholen groep 8 in Goirle en enkele scholen in Tilburg ontvingen van de Wapenbroeders weer gastlessen over oorlog, bevrijding en vrijheid.

Ook in het jaar 2019 staat weer een aantal activiteiten op stapel. Jan Schrijver lichtte een tipje van de sluier op. Vervolgens werd een toost uitgebracht, waarmee ook het nieuwe verenigingsjaar werd ingeluid.

Tijdens de loterij konden weer veel prijzen en prijsjes worden gewonnen en vervolgens weer worden geruild. Tegen 17.00 uur keerden de laatste deelnemers weer huiswaarts, Zij konden terugkijken op een gezellige middag.

Naar de foto’s van dhr. Hans Kroes >

  

 

Nieuws