Verslag presentatie oorzaken van WO I

22 November 2018 - uur

Omdat op 11 november 2018 het precies 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog ofwel ‘the Great War’ was geëindigd, organiseerde de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant drie dagen eerder een presentatie over dit onderwerp. Dhr. Jan-Pier Six begon met de stelling dat niemand deze oorlog had gewild.  WO I was een onvoorstelbaar drama, waarin maar liefst 65 miljoen militairen elkaar op leven en dood hebben bevochten. Per saldo kende WO I eigenlijk alleen maar verliezers.

Dhr. Six ging diep in op de oorzaken van WO I. Zorgvuldig legde hij uit wat de aanleiding was van de moord in Sarajevo met twee pistoolschoten op de Oostenrijkse troonopvolger aartshertog Franz Ferdinand van Habsburg-Este en zijn vrouw Sophie. De moord gebeurde op 28 juni 1914. Vervolgens ging een tijdbom tikken met een cascade aan reacties. Precies 37 dagen later ontplofte de bom door het daadwerkelijk uitbreken van de oorlog.

Op dit punt ging dhr Six terug in de tijd, op zoek naar oorzaken. De politieke en economische situaties in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Rusland  en andere naties werd grondig uitgewerkt. Ook de verschillende wisselende allianties met landen kwam aan de orde. Met de komst van de mitrailleur veranderde de militaire tactiek totaal. Dankzij uitvindingen kon men veel krachtiger kanonnen en brisantbommen produceren. Het effect van deze vernieuwingen leidde tot de totale oorlog. Hierdoor maakte de traditionele bewegingsoorlogen plaats voor stellingenoorlogen.

Na deze uitleg werd ingegaan op de vele motieven van de verschillende naties, die de hoofdrol voerden, die de aanleiding vormden voor WO I. Een voorbeeld werd gegeven dat Duitsland vreesde in de tang te worden genomen in een tweefronten-oorlog. Dit land bereidde zich voor op een preventieve oorlog, eerst tegen Frankrijk en daarna Rusland.

Aan de hand van verschillende theorieën van historici analyseerde dhr. Six de oorzaken van WO I. Een belangrijke theorie is de meerdere hoofdrolspelers op alles en op iedereen reageerden. Door deze complexiteit hebben de hoofdrolspelers de crisis niet meer kunnen beheersen. Onverantwoordelijk staatsgedrag, machtswellust en zelfoverschatting hebben aan het ontstaan van WO I een belangrijke bijdrage geleverd.

Het was een zeer boeiend betoog, voorzien van een uitstekende PowerPointpresentatie en uitstekend gekozen afbeeldingen. De aanwezigen konden terugkijken op een zeer leerzame avond.

Naar de foto’s van dhr Hans Kroes: >

Nieuws