Presentatie over oorzaken WO I bij Afd. Midden-Brabant

03 November 2018 - uur

Op donderdag 8 november 2018 houdt de heer Jan Pieter Six in gebouw ‘Levensbouw’ in Tilburg een presentatie over de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog. De bijeenkomst is georganiseerd door de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant en begint om 19.30 uur in gebouw ‘Levensbouw’,  Melis Stokestraat 40 in Tilburg. De toegang en de koffie is gratis.

Dit jaar is het 100 jaren geleden dat de Eerste Wereld werd beëindigd. Deze verschrikkelijke oorlog koste ca. 20 miljoen mensen het leven en ongeveer een gelijk aantal invaliden. Ons land bleef veel ellende bespaard, door neutraal te blijven. Vandaar misschien de mindere aandacht aan deze ‘Grote oorlog’. In de Presentatie geeft Jan Pieter Six antwoord op de vraag welke oorzaken en door welke partijen de rampzalige Eerste Wereldoorlog is veroorzaakt. Hij zal de complexe situaties voor eenieder begrijpelijk maken. Verder zal hij naast de oorzaken, de schuldvraag en de gevolgen van deze oorlog bespreken.

Nieuws