Herdenking Ereveld begraafplaats Gilzerbaan Tilburg

06 Mei 2018 - uur

Traditiegetrouw herdenkt de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant jaarlijks de 76 geallieerde militairen op het Ereveld aan de Gilzerbaan in Tilburg. Echter voor de tweede maal vond de herdenking op 4 mei plaats. 

Bij de herdenking waren onder meer aanwezig de burgemeester van Tilburg, dhr. Theo Weterings, en genodigden van politiek,  maatschappelijke organisaties en ook een groot aantal belangstellenden.
 
De herdenking 2018 startte met de opmars van de Piper met de vaandels en banieren. Na het openingswoord door de Voorzitter van de Afdeling Midden-Brabant Jan Schrijver ging burgemeester Weterings uitvoerig in op de betekenis van de vrijheid. Voor de jeugd is hiervoor een speciaal stikkerboek ontwikkeld met verhalen over het verzet zoals Coba Pulkens. Wapenbroeder Hans Kroes vertelde het verhaal over een Lancaster bommenwerper met een Canadese bemanning, op 25 mei 1943 neerstortte aan de rand van Tilburg. De zeven bemanningsleden lieten hierbij het leven en werden op dit ereveld begraven.

Na de ‘Last Post’, gevolgd door 1 minuut stilte was er tijd voor de bloemlegging. De leerlingen van Openbare Basisschool ‘De Blaak’ gaven met hun gedichten op een kernachtige wijze invulling aan het begrip vrijheid. Ook vond de overdracht van de adoptie van het monument door leerlingen van groep 8 aan leerlingen van groep 7 plaats. Marij van Belkom vertolkte het lied “We’ll meet again” weer op een sfeervolle wijze.

In zijn slotwoord dankte dhr. Jan Schrijver alle genodigden en belangstellenden voor hun aanwezigheid. Ook bedankte hij alle organisaties en personen, die een bijdrage hebben geleverd om deze herdenking mogelijk te maken. Een bijzonder woord van dank richtte hij tot het personeel van de 13 Staf Staf Compagnie van de 13e Lichte Brigrade uit Oirschot, die ons wederom bij de herdenking op een geweldige wijze logistiek hebben ondersteund.

Na het Wilhelmus volgde de afmars van de vaandels en banieren met aansluitend een defilé langs de graven. De deelnemers kregen door de leerlingen van OBS De Blaak nog een “fakkeltje” uitgereikt.  Veel deelnemers maakten van de gelegenheid gebruik om na de herdenking onder het genot van een kopje koffie of thee nog even na te praten.

Naar de video van dhr. Hans van Kleijnenbreugel: >

Naar de foto’s van dhr Jos Lamers: >

Naar de foto's van mevr. Ineke van Kleijnenbreugel: >

Naar de video opname van KRUIKENTV Tilburg: >

Naar de foto's van Ereveld begraafplaats Gilzerbaan voor de herdennking, foto's dhr. Hans Kroes: >

HERDENKING VRIJHEIDSPARK:


Naar de video van dhr Hans van Kleijnenbreugel herdenkingsdienst Heikese kerk: >

Naar de video herdenking Vrijheidspark

 

Nieuws