Presentatie ‘Goirle tijdens de Tweede Wereldoorlog’

03 Mei 2018 - uur

In het Grand Café van Guldenakker werd op woensdagmiddag 2 mei 2018 om 14.30 uur een presentatie gehouden over de gebeurtenissen, die in Goirle tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. De presentatie wordt verzorgd door de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant en is voor iedereen toegankelijk.

Ieder jaar geven de Wapenbroeders aan de leerlingen van de groepen 8 van de Goirlese basisscholen een les over ‘Oorlog, vrijheid en de bevrijding van Goirle’. In het begin van de presentatie werd verteld en getoond wat deze les voor de leerlingen inhoud. Daarna ging de presentatie verder met de mobilisatie, die voorafging aan de Duitse inval in Nederland.

De meidagen van 1940 werden belicht en vervolgens werden een aantal activiteiten en gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren aangehaald. Ruime aandacht werd geschonken aan de periode van de bevrijding van Goirle en aan de slachtoffers die door het oorlogsgeweld om het leven kwamen. Ook werd gesproken over de festiviteiten, die na de bevrijding plaatsvonden.

De lezing duurde ongeveer 90 minuten. Een aantal geïnteresseerden in de geschiedenis van Goirle en vooral in de periode van de Tweede Wereldoorlog, hebben deelgenomen aan deze presentatie in Guldenakker.

Naar de video van dhr. Hans van Kleijnenbreugel: > 

Nieuws