Koninklijke Onderscheiding voor dhr. Ad van Belkom, penningmeester Afdeling Midden-Brabant

26 April 2018 - uur

Op 26 april 2018 is Wapenbroeder dhr. Ad van Belkom benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ad kreeg deze onderscheiding uitgereikt in het Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle, alwaar ook een zestal andere decorandi uit Goirle en een uit Tilburg een onderscheiding kregen voor hun langdurige maatschappelijke inzet.

Aan de decoratie ging een korte video impressie vooraf. Hierna richtte burgemeester Mark van Stappershoef op een ludieke wijze het woord tot de te decoreren personen.

Ad is op jonge leeftijd begonnen met het vrijwilligerswerk. Van 1976 tot 1981 was hij betrokken bij het jongerenwerk in De Wildacker en was hij lid van het bestuur. In die tijd was hij eveneens tot 1985 lid van de Carnavalsvereniging De Stalplekkers. Hier heeft hij bestuurlijk zijn steentje bijgedragen. Hij was 10 jaar lid van de Raad van Elf, in 1982 werd hij Opperstalplekker en tevens was hij van 1982 tot 1985 voorzitter. Daarna ging hij verder bij de Stichting Karnaval Ballefruttersgat. In 1992 en 1997 was hij Prins Carnaval, tweemaal Adjudant van de Prins en 11 jaar lid van de Raad van Elf. Van 1989 tot 2009 was hij lid van het algemeen bestuur van de Stichting Karnaval Ballefruttersgat, waarvan 9 jaar als voorzitter. Sinds 2005 vervult hij de functie van nestor, waarbij hij onder meer gastlessen over carnaval op basisscholen verzorgt.

Sinds 2009 is Ad betrokken bij de herdenkingen en bijeenkomsten, die de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant organiseert in Goirle en in Tilburg. In 2015 is Ad toegetreden tot het bestuur van de Afdeling Midden-Brabant en vervult hij de functie van penningmeester.

Met zijn onderscheiding werd hij onder meer van harte gefeliciteerd door het aanwezige bestuur van de Afdeling Midden-Brabant en de voorzitter van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland, dhr. Frans Maes.

Naar de foto's van dhr. Hans Kroes: >

Nieuws