Start video-opnames als voorbereiding 75 jaar bevrijding Goirle

25 April 2018 - uur

Pas op 27 oktober 2019 zal de 75 jarige bevrijding van Goirle worden gevierd. Toch is de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant op 23 april 2018 gestart met de video opnames om personen, die de oorlogsjaren hebben meegemaakt, aan het woord te laten. In Nieuwkerk aan de Belgische grens heeft de boerderij, waar mevr. Miet Sewuster destijds woonde, een belangrijke rol gespeeld in het over de grens brengen van piloten en anderen. In de boerderij ’t Huufke in Goirle waren zowel Duitse als Britse militairen te vinden, slechts gescheiden door een muur. Met de hulp van dhr. Hans van Kleijnenbreugel zal worden getracht een beeld te schetsen van de omstandigheden over die periode.

Naar de foto’s van dhr. Hans Kroes: >

Nieuws