Druk bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst Afdeling Midden-Brabant

08 Januari 2018 - uur

Op zaterdagmiddag 6 januari 2018 hield de Afdeling Midden-Brabant haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst in gebouw "Levensbouw" in Tilburg. Wapenbroeders, wapenzusters en donateurs waren aanwezig om elkaar en het bestuur van de Afdeling Midden-Brabant de hand te schudden tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Ook had een redelijk aantal geïnteresseerden de weg naar Levensbouw gevonden om kennis te maken met de Wapenbroeders. In een goed gevulde zaal beleefden de deelnemers een gezellige middag. Onder het genot van een hapje en een drankje werden weer de nodige contacten aangehaald.

De Voorzitter van de Afdeling Midden-Brabant, dhr. Jan Schrijver, begon zijn toespraak met een terugblik op het jaar 2017. Gelukkig waren ons geen leden ontvallen. Omdat de Afdeling Midden-Brabant veel aandacht heeft besteed aan ledenwerving, waren er in het jaar 2016 2 nieuwe leden en 2 donateurs geworven. Jan Schrijver ging vervolgens in zijn toespraak in op de vele activiteiten die de Afdeling Midden-Brabant het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, zoals de excursie naar het Nationaal Monument Kamp Vught. Ook heeft de afdeling meegewerkt aan de ‘Toekomst van het herdenken in Tilburg’, waardoor het herdenken in de toekomst in deze plaats goed is geborgd. 2 herdenkingen werden georganiseerd en uitgevoerd. De jeugd van alle basisscholen groep 8 in Goirle en enkele scholen in Tilburg ontvingen van de Wapenbroeders weer gastlessen over oorlog, bevrijding en vrijheid.

Ook in het jaar 2018 staat weer een aantal activiteiten op stapel. Jan Schrijver lichtte een tipje van de sluier op. Vervolgens werd een toost uitgebracht, waarmee ook het nieuwe verenigingsjaar werd ingeluid.

Tijdens de loterij konden weer veel prijzen en prijsjes worden gewonnen en vervolgens weer worden geruild. Tegen 17.00 uur keerden de laatste deelnemers weer huiswaarts, Zij konden terugkijken op een gezellige middag.

Naar de foto’s van mevr. Ineke van Kleijnenbreugel >
Naar de foto’s van dhr. Hans Kroes >

Nieuws