Uitnodiging receptie 75 jaar Afdeling Cranendonck op 17 november

09 November 2023 - uur

De Bond van Wapenbroeders, Afdeling Cranendonck bestaat 75 jaar. In februari 1948 opgericht als afdeling van de Nederlandse Bond van Oudstrijders & Dragers van het Mobilisatiekruis en sinds 1984 opgegaan in de Bond van Wapenbroeders. Deze bijzondere mijlpaal wil het bestuur van Afdeling Cranendonck niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

U bent van harte uitgenodigd voor de officiële receptie op 17 november a.s. van 19.30 - 21.00 uur in multifunctioneel centrum De Borgh, dr. A. Mathijsenstraat15 in Budel.

Wij heffen dan het glas ter ere van ons 75-jarig jubileum met eenieder die ons een warm hart toedraagt. 
Het is ons een grote eer u voor onze receptie te mogen uitnodigen om ons te feliciteren. Ook de afdelingsbanieren zijn van harte welkom voor een gezamenlijke baniergroet.

Bestuur Wapenbroeders, Afdeling Cranendonck Budel, oktober 2023

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

Nieuws