Afdeling Cranendonck 75 jaar / Deel 1: Een zoektocht naar onze jongens in Indonesië

01 Augustus 2023 - uur

Ere wie ere toekomt - Palmam qui meruit ferat

Dit jaar bestaan de Wapenbroeders, Afdeling Cranendonck 75 jaar. 

Reden om de afdeling in het najaar 2023, met verschillende items, bij u onder de aandacht te brengen in de aanloop naar dit jubileum op 17 november 2023.De Afdeling Cranendonck is in 1948 opgericht vanuit “Bond van Oud Strijders en Dragers van het Mobilisatiekruis” en later doorgegroeid naar een landelijke organisatie met daarin onze afdeling. Hierover in komende publicaties meer.

Ik wil bij voorbaat opmerken dat de archieven van het weekblad HAC aan de basis stonden van deze aanstaande jubileum viering. Na lang onderzoek in de archieven van de HAC bleek dat 1948 de oprichtingsdatum was van onze afdeling. Verschillende onderwerpen zullen we de komende maanden hier publiceren waardoor u beter inzicht krijgt in de Wapenbroeders, Afdeling Cranendonck.

Wij gaan onder andere in op het ontstaan van de Wapenbroeders, het lidmaatschap, de (jaarlijkse) activiteiten, de gedachteniskapel in Budel, het draaginsigne gewond (DIG) en de Indië- en Nieuw Guineagangers. In dit artikel ga ik in op de oorlogsslachtoffers en het herdenken.

Als voorzitter van de Afd. Cranendonck heb ik afgelopen juli, zes van de zeven gesneuvelde Cranendonckse jongens uit onze gemeente in Indonesië bezocht. Het herdenken van onze oorlogsslachtoffers is altijd een belangrijk thema geweest. Waarbij de Bond van Oud-strijders een relatie hadden naar de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) en de Dragers van het Mobilisatiekruis de oorsprong vanuit Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Sinds 1948 ligt de focus op het herdenken van alle oorlogsslachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog en hen die om het leven kwamen in Nederlands Indië. Dit gebeurt momenteel op 4 mei tijdens de jaarlijkse dodenherdenking, tijdens de jaarlijkse Cranendonckse ´Fakkelestafette´ op de 3e zaterdag van september langs alle monumenten en op 5 september bij het monument van ´De 6 van Dorplein´ in Budel-Dorplein. Bij al deze momenten zijn de Wapenbroeders vertegenwoordigd.

In juli van dit jaar ben ik als voorzitter van de Wapenbroeders een zoektocht gestart naar een vergeten groep uit onze Cranendonckse geschiedenis zijnde de gesneuvelde jongens die in het huidige Indonesië achter bleven. Zes van de zeven graven werden bezocht en naast bloemlegging voorzien van een korte ceremonie met eregroet. Dit in het bijzijn van Indonesische bevolking en beheerders van de erevelden.

Bezocht werden:

  • Huub Scholten (Budel),
  • Jacob Clement (Budel-Schoot),
  • Hein Smeets (Budel-Schoot),
  • Jan Maas (Soerendonk),
  • Johan van Seggelen (Budel-Schoot),
  • Jan Verhees (Maarheeze).

Janus Kooken (Budel) werd gezien het reisschema en de immense afstanden helaas niet bezocht. We sluiten niet uit dat dit in de toekomst wel gebeurd. Van alle bezoeken hebben familieleden foto’s en films ontvangen met het opschrift: ‘Wapenbroeders Afd. Cranendonck, Opdat wij je NIET vergeten’. De door de Oorlogsgravenstichting onderhouden erevelden vaak met tussen 4000 tot 5000 oorlogsslachtoffers zien er allemaal zeer goed onderhouden uit. Vaak waren wij de enige bezoeker op de dag van het bezoek wat je aanwezigheid op zo’n groot ereveld, midden in een grote stad in het verre Indonesië, erg indrukwekkend maakte.

Naast de 10 Cranendonckse oorlogsslachtoffers uit de Nederlands Indië periode herdenken wij als Wapenbroeders ook in de gemeente Cranendonck jaarlijks de oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Hierbij staan we dan onder andere stil bij de ‘6 van Dorplein’ die na een treinsabotage op 5 september 1944 werden gearresteerd en door de Duitse SS op gruwelijke wijze zijn vermoord. Ook is er jaarlijks aandacht voor de vier Engelse militairen, die begraven liggen op de begraafplaats in Budel-Dorplein. In Maarheeze is er aandacht voor de verzetsgroep ‘De Vrijbuiters’ en in Gastel voor de drie omgekomen Engelse militairen.

Naast deze In het voormalige Nederlands Indië en gedurende de Tweede Wereldoorlog omgekomen personen is er de laatste jaren, na hernieuwd onderzoek door de Wapenbroeders, ook aandacht voor de onbekende oorlogsslachtoffers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de omgekomen bemanningsleden van gecrashte vliegtuigen gedurende de Tweede wereldoorlog. Dit waren in Cranendonck maar liefst 39 jonge mannen van Engelse, Canadese, Tsjechische, Poolse, Ierse en Australische afkomst. Maar ook Inwoners uit onze dorpen die elders werkten en om het leven kwamen worden herdacht. Denk hierbij onder andere aan Ludo Fransen, Peter Hensen en Miets Brangers. Vaak vergeten slachtoffers.

Wilt u nog meer weten dan kunt u een totaal overzicht raadplegen met namen en verdere informatie over de Wapenbroeders op de website: https://wapenbroeders.nl/afdelingen/limburg/cranendonk   Mocht u de wapenbroeders een warm hart toe dragen in haar aankomende 75 jarige jubileumviering is een donatie meer dan welkom op: NL37 RABO 0109526066 o.v.v. donatie 75 jarig jubileum.

Wilt u als ex-militair (dienstplichtig of beroeps) of als burgermedewerker van defensie ons helpen of vergezellen verwijs ik voor vragen naar: email: cranendonck@wapenbroeders.nl. Een volgend artikel in de HAC verschijnt in week 33.

Foto boven: Wapenbroeder brengt ere-groet op het ereveld Kembang Kuning in juli 2023.

René Vos

Nieuws