Geslaagde 1e veteranenontmoeting in Cranendonck

23 September 2021 - uur

Op vrijdag 17 september 2021 vond in de Borgh in Budel de eerste Veteranen Ontmoeting Cranendonck plaats. Maar liefst 40 veteranen meldden zich aan, onder wie nog enkele actief dienende militairen. De veteranenontmoeting werd georganiseerd door de gemeente samen met de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Cranendonck) en het Veteranen Instituut. Het idee ontstond vanuit de waardering die we als gemeente en gemeenschap hebben voor veteranen.

Ontmoeten en verbinden
De bijeenkomst opende met een woordje van burgemeester Roland van Kessel en leger-aalmoezenier Sanneke Brouwers van het Veteranen Instituut. Het formele gedeelte werd afgesloten door Kapitein Rick de Greef met zijn beschouwing op ‘The Last Post’. Daarna was er een programma met activiteiten gericht op ontmoeting tussen veteranen, jong en oud. Ook trad de Banierwachtgroep van de Bonds van Wapenbroeders op. Veteranen werden daarnaast gevraagd op een wereldkaart aan te geven waar zij als militair gediend hebben. Deze wereldkaart hangt in de Borgh en is daar nog steeds te zien. Loop dus vooral een keer binnen om de kaart te bekijken. De dag sloot af met een “blauwe hap”, een rijstmaaltijd die bekend is onder militairen.

Organisatie
Door de organisatie van de veteranen Ontmoeting Cranendonck hoopt de gemeente een bijdrage te leveren aan de waardering voor veteranen omdat zij een belangrijke bijdrage leverden aan vrede en vrijheid in de wereld. Zij dankt de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Cranendonck voor hun hulp en mede-organisatie. De veteranenontmoeting vond bovendien plaats in een bijzonder weekend, waarin ook de bevrijding van Cranendonck herdacht werd tijdens de jaarlijkse fakkelestafette.

Ontleend aan Persbericht vanuit de gemeente Cranendonck
Naar de foto's van mevr. Carin Maes: >

Nieuws