Herdenkingsdienst Vrede en Vrijheid Cranendonck druk bezocht

21 September 2020 - uur

Alsof de mensen in Cranendonck klaar zijn met het coronavirus (maar het virus nog niet met ons) werd de jaarlijkse Herdenkingsdienst voor de Vrede en Vrijheid in Cranendonck druk bezocht. Deze herdenkingsdienst vindt jaarlijks plaats als afsluiting van de Fakkelestafette door de gemeente Cranendonck door de Stichting Herdenking Bevrijding Cranendonck en in samenwerking met de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Cranendonck. Met inachtneming van alle maatregelen werd de herdenkingsdienst gehouden op 19 september 2020.

Vanuit de gemeente Cranendonck waren de wethouders Kuppens en Lemmen aanwezig. Daarnaast vele Cranendonckse en Limburgse Wapenbroeders en geïnteresseerde kerkgangers. Een waardige dienst met als belangrijkste boodschap dat Vrede maar vooral onze Vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Nieuws