Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan René Vos door Minister

11 Juli 2020 - uur

Op donderdag 2 juli 2020 was het zover. Op uitnodiging van de Minister van Defensie, mevr. Anke Bijleveld-Schouten reisde Wapenbroeder René Vos samen met zijn familie af naar de van Ghentkazerne in Rotterdam. Vanwege de RIVM-maatregelen was er een protocol opgesteld zodat aan de eisen kon worden voldaan. In totaal waren er 12 decorandi aanwezig in een voor deze gelegenheid ingerichte feestzaal. Een voor een werden de decorandi naar voren geroepen en in het zonnetje gezet. De uitreiking vond plaats door een familielid.

De Koninklijke Onderscheiding aan René werd uitgereikt door zijn zoon Rein. Dit overigens pas nadat de minister de vrouw van René publiekelijk had bedankt voor haar 7 weken hulp op de corona afdeling in het ziekenhuis. Een luid applaus volgde. René kreeg zijn ‘lintje’ vanwege de jarenlange inzet voor negental verenigingen en instellingen, het beschrijven van de heemgeschiedenis, scholenprojecten, monumenten- en bovenal (lokale) veteranenzorg. 

Na de uitreiking was er nog een gezellig samenzijn waarbij de minister langs kwam voor een persoonlijk gesprek. Als kers op de taart werd René op 7 juli jl. bevorderd tot kapitein. Dit was vervroegd vanwege zijn langdurige inzet tijdens de coronacrisis op deze functie en het nagenoeg afgeronde opleidingstraject aan de KMA.

Ook aan de voormalig Algemeen Secretaris van de Bond van Wapenbroeders, dhr. Cees van Vliet werd de Koninklijke Onderscheiding uitgereikt in aanwezigheid van zijn familie.

Naar de foto’s van dhr. René Vos: >

Nieuws