Jaarvergadering Afdeling Cranendonck en bestuurswissel

22 Februari 2019 - uur

Op 21 februari 2019 vond wederom de jaarlijkse jaarvergadering plaats van de Afdeling Cranendonck. Van de 19 leden hadden zich er slechts enkelen afgemeld. In een rijkelijk gevuld zaaltje in Café De Sport te Budel-Schoot werden de agendapunten afgewerkt. Duidelijk werd dat onze afdeling een drukke agenda heeft afgewerkt in 2018. Vele leden hebben zich niet alleen in de gemeente Cranendonck verdienstelijk gemaakt maar ook ver daarbuiten. In het bijzonder ook te noemen de leden die het Bondsvaandel uitdragen bij Regionale, Landelijk en andere ceremonies zoals tijdens begrafenissen. Een van de agendapunten was ook het kiezen van een nieuw bestuur. Dit mede naar aanleiding van het overlijden van onze voorzitter Jan Roost. De bestuurssamenstelling is nu als volgt:

Het Bestuur:
Voorzitter                           Waardenburg v.d. F.J.J.M.
Secretaris:                         Cranenbroek v. W.M.
Waarnemend voorzitter:    Verstappen F.J.M.M.
Penningmeester:               Verstappen F.J.M.M.
PR functionaris:                 Vos R.A.L.
Leden:                               Immers A.W.M.
                                          Roost M.

Na de verkiezing van het bestuur werd de agenda van 2019 doorgenomen. Hierin staan vele activiteiten. Een bijzonder moment is het weekend van 20 t/m 22 september 2019. In dit weekend wordt herdacht 75 jaar bevrijding van de gemeente Cranendonck. De Wapenbroeders zullen hiervoor diverse activiteiten organiseren. Zie onderstaand:

Vrijdag 20 september                      :
Onthulling van de plaquette ‘Sporen uit het verleden’ aan het Schepenhuis te Budel.
Organisatie: Wapenbroeders afdeling Cranendonck.

Zaterdag 21 september (middag)    :
Herdenking Bevrijding Cranendonck. Fakkelestafette langs alle oorlogsmonumenten van de gemeente Cranendonck. Organisatie: Stichting Herdenking Bevrijding Cranendonck.

Zaterdag 21 september (avond)       :
Herdenkingsdienst Cranendonckse en Limburgse Wapenbroeders in kerk OLV Visitatie. Organisatie: Wapenbroeders afdeling Cranendonck.

Zondag 22 september (middag)      :
Belevingstocht ‘Sporen uit het Verleden 1940-1945’ door het centrum van Budel met als  afsluiting ‘Meet and Greet’ met de Cranendonckse Wapenbroeders. Organisatie: Wapenbroeders afdeling Cranendonck i.s.m. Stichting Herdenking Bevrijding Cranendonck.

Onder het genot van een drankje en garnituur werd afgesloten.

Elke dinsdag tussen 10:00-12:00 uur komen we samen in ‘de huiskamer’ in de Reinder in Budel Schoot. U bent van Harte welkom.

Nieuws