Dagelijks Bestuur RCT WZ-NL

Voorzitter
Dhr. F.J.M. Maes (Frans) 
Waldeck Pyrmontstraat 8 
6006 HG Weert
Tel: 06-20393863
E-mail: fjm.maes@gmail.com

Secretaris / 2e PR functionaris / webmaster
Dhr. H. J. Kroes (Hans)
Martin Luther Kinglaan 7
5051 KG Goirle
Tel: 013-2111868 / 06-10379876
E-Mail: hanskroes@home.nl

2e secretaris / 2e penningmeester / beheer PR-materiaal
W. Mackus (Wiel)
Nassaustraat 1
6031 AM Nederweert
Tel: 0495-633281
E-mail: w.mackus4@upcmail.nl

Penningmeester
Dhr. A.A. van Eldik (Atty)
Nieuwenhove 32
6002 XG Weert
Tel: 0495-545047
E-mail: info@aaveka.nl

Protocol & Exercitie
Dhr. J.R. Overklift Vaupel Kleyn (Jim)
Zuiderstraat 39
6006 EP Weert
Tel: 0495-537833
E-mail: jr.overklift@ziggo.nl

PR / Marketing
Dhr. J.H. Geraedts (Jan)
Kastanjelaan 32
6042 GV Roermond
Tel: 0475-325566
E-mail: jan.geraedts39@ziggo.nl

Bestuurslid
Dhr. J.N.H. Vroone (Joop)
Sassenheimseweg 29A
5258 HJ Berlicum
Tel: 073-5033643
E-mail:j.vroone15@gmail.com

Ere-Voorzitter
Dhr. E. Jacobsz (Edwin)
Florasingel 55
6043 WC Roermond
Tel: 0475-341187
E-mail: e.jacobsz@kpnplanet.nl

Copyright © 2018 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk