Saamhorigheidsbijeenkomst Wapenbroeders Weert

16 Juni 2022 - uur

De leden en donateurs van de afdeling Wapenbroeders Weert kwamen op 7 juni 2022 weer bijeen bij Bee-j Bertje te Laar voor een gezellig samen zijn. Van de 20 leden waren er 14 leden en donateurs aanwezig en werd het zonder meer een gezellige middag. Door elkaar weer te ontmoeten versterken we de onderlinge band en dat is van groot belang.

Bij aanvang van de samenkomst hebben we kort stilgestaan bij het overlijden van Joke, de vrouw van onze voorzitter Peter van den Berg die kort daarvoor vrij plotseling was overleden. Wij wensen Peter zonder meer veel sterkte toe bij de verwerking van het heengaan van Joke!

In de maand september 2022 zal onze voorzitter enige weken in het buitenland verblijven vandaar dat we de bijeenkomst van 13 september 2022 willen verplaatsen naar 04 oktober 2022 eveneens bij Bee-j Bertje. Noteert u die dag vast in uw agenda!

Wij werden als afdeling aangenaam verrast door de deelname van ons lid Frans Maes aan de bijeenkomst. Frans kan vanwege zorgtaken niet altijd van de partij zijn maar kon ditmaal toch onze bijeenkomst opluisteren. Wij wensen hem en zijn vrouw een in alle opzichten goede gezondheid toe!

Door de secretaris werd een film afgespeeld uit de serie ‘WEERT ZOALS HET WAS’ en wel in het bijzonder over het ontstaan van ‘De ijzeren Man’ van zandgroeve tot recreatiegebied!  Er zijn nog meer films uit de serie ‘WEERT ZOALS HET WAS’. De vergadering kon zich ook vinden in een voorstel om een verkeersdeskundige te vragen die wat nader zou kunnen ingaan op de nieuwere verkeersregels en wel in het bijzonder die voor elektrische fietsen.

Als bestuur bedanken wij u hartelijk voor uw komst en uw bijdrage aan onze Saamhorigheidsbijeenkomst en wij zien u graag weer op 04 oktober 2022.

Naar de foto’s van Wiel Mackus: >

Nieuws