Herdenking Brits kerkhof in Venray

28 September 2017 - uur

Op zondag 17 september vond de  jaarlijkse dodenherdenking plaats op het Britse kerkhof te Venray. De voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Venray/Gennep, dhr. Henk van der Linden en dhr. John  Wagemans verwelkomden iedereen hartelijk. Burgemeester van Venray, dhr. Gilessen sprak onze Britse gasten toe en bedankte hen voor hun aanwezigheid. Aalmoezenier Marcus van Kam hield een toespraak met de zegening. De Harmonie  ST Catharina speelde het Britse volkslied. Na het Wilhelmus volgde 2 minuten stilte. Aansluitend werden kransen gelegd, waarna de Scouting Venray op ieder graf een rode roos legde. Emma Brown zong een prachtig Engels lied en tenslotte gaf doedelzakspeler dhr.  Kenny Braun een mooie melodie ten gehore.

Na de herdenking was er voor de genodigden in de Witte Hoeve nog koffie en gebak. Hierbij werd er een DVD gedraaid van de Veteraan John Sleep die in Venray nog heeft meegevochten. Het was een geslaagde herdenking. Hier is een mooie video gemaakt.

Op dinsdag 19 september gingen de Britse gasten naar de Grebbenberg . Er werden kransen gelegd,met houten kruisjes,met 1 minuut stilte. Ook werd  het museum  bezocht, waarna de bus richting de Gedachteniskerk reed. In de hal van de kerk werd de lunch gebruikt. Vervolgens werd in Driel nog een expostie bezocht. s Avonds was er een gezellige bijeenkomst in de Witte Hoeve. Er werd gezongen door dames en
heren en er na was er een orkest aanwezig. Ook was er een loterij met mooie prijzen. Het was een mooie dag, met een gezellige avond.

Naar de video HVH-foto's  
                                                                                                                                                                                                                                               

Nieuws