Van de Voorzitter Afdeling 's-Hertogenbosch e.o.

06 Januari 2017 - uur

Wij beginnen weer aan een nieuw jaar. Voor iedereen de beste wensen.

De Algemene Ledenvergadering van de Afdelingen ’s-Hertogenbosch e.o., Eindhoven/Helmond en Mill/Uden zal worden gehouden op woensdag 26 april 2017 in het KEK complex van de Lunettenkazerne te Vught.

De op 14 december 2016 gehouden reünie met aansluitend het kerstdiner voor de regio Zuid was een groot succes. Servicebalie en medewerkers Paresto bedankt.

Maak in uw omgeving reclame voor de Afdeling ’s-Hertogenbosch. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Neem ze een keer, geheel vrijblijvend, mee naar de soosmiddag en laat ze de gezelligheid en kameraadschap proeven. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Laat het wel even weten aan het bestuur van de afdeling, zodat wij de personen op de toegangslijst voor de kazerne kunnen plaatsen.

Activiteiten.

  • 22-02: Soosmiddag.
  • 22-03: Soosmiddag.
  • 26-04: Soosmiddag en ALV.

De soosmiddagen worden gehouden in de Prinsenkamer, KEK complex Lunetten kazerne te Vught. Aanvang: 14.00 uur. De soosmiddagen worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd (op eigen kosten) met na afloop koffie in de mess. Deze is gratis. Ook de leden van de Afdelingen Mill/Uden en Eindhoven/Helmond zijn op deze middagen van harte welkom. Kom, het is gezellig en er kunnen er altijd meer bij. Wij hopen u dan ook in groten getale te mogen begroeten.

Vrijdag 12 mei 2017 organiseert het RCT WZ-NL weer een Dag der Banieren op de LGen Bestkazerne. Aanvang 10.00 uur. Uitnodiging volgt. Noteer deze data alvast in uw agenda.

Ook in 2017 organiseren wij weer een reünie met aansluitend een kerstdiner voor de leden/begeleiders van de afdelingen van de Bond van Wapenbroeders in de regio Zuid (Limburg, Zeeland en Noord Brabant). Deze reünie wordt gehouden op woensdag 13 december 2017. Aanvang 14.00 uur. De uitnodigingen volgen. Noteer deze datum vast in uw agenda.

Breng ook eens een bezoek aan de website van de afdeling ’s-Hertogenbosch e.o. U kunt deze bekijken op de website www.wapenbroederszuid.nl en klik op Afdeling ’s-Hertogenbosch e.o.

Het bestuur stelt het op prijs als u bij langdurige ziekte of ziekenhuisopname ons daarvan op de hoogte stelt. Wij kunnen dan even een kaartje of een bloemetje sturen.

Nieuws