Van de voorzitter Afdeling 's-Hertogenbosch

03 September 2016 - uur

Ook in het nieuwe seizoen, zal de Afdeling 's-Hertogenbosch e.o. in samenwerking met de afdelingen van het RCT WZ-NL, weer de nodige activiteiten organiseren. Neem er een keer aan deel en ontmoet oude kameraden. Drink samen gezellig een borrel of een ander drankje.

Maak in uw omgeving reclame voor de Afdeling ’s-Hertogenbosch. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Neem ze een keer, geheel vrijblijvend, mee naar de soosmiddag en laat ze de gezelligheid en kameraadschap proeven. Laat het wel even weten aan het bestuur van de afdeling, zodat wij uw gasten op de toegangslijst voor de kazerne kunnen plaatsen.

Activiteiten:.
26-10. Soosmiddag.
23-11. Soosmiddag.
14-12. Reünie met aansluitend een kerstdiner. 

Ook in 2016 organiseren wij weer een reünie met aansluitend een kerstdiner voor de leden/begeleiders van de afdelingen van de Bond van Wapenbroeders in de regio Zuid (Limburg, Zeeland en Noord Brabant). Deze reünie wordt gehouden op woensdag 14 december 2016, aanvang 14.00 uur. De eigen bijdrage is gesteld op € 25,00 per persoon. Daarvoor krijgt u een ontvangst met koffie/gebakje, 2 consumpties, live muziek en een diner. De uitnodigingen volgen.

De soosmiddagen worden gehouden in de Prinsenkamer, KEK complex Lunetten kazerne te Vught, aanvang: 14.00 uur. De soosmiddagen worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd (op eigen kosten) met na afloop koffie in de mess. Deze is gratis.

Ook de leden van de Afdelingen Mill/Uden en Eindhoven/Helmond zijn op deze middagen van harte welkom. Kom, het is gezellig en er kunnen er altijd meer bij. Wij hopen u dan ook in groten getale te mogen begroeten.

Breng ook eens een bezoek aan de website van de Afdeling ’s-Hertogenbosch e.o. U kunt deze bekijken via www.wapenbroederszuid.nl. Onder de kop Afdelingen klikt u door op ’s-Hertogenbosch e.o.

Het bestuur stelt het op prijs als u bij langdurige ziekte of ziekenhuisopname ons daarvan op de hoogte stelt. Wij kunnen dan even een kaartje of een bloemetje sturen.

Nieuws