In Memoriam: dhr. J.H. (Jack) Cremers

08 December 2022 - uur

Op 8 december 2022 bereikte ons het bericht dat ons lid Jack Cremers, na een zeer kort ziekbed, op 7 december 2022 was overleden als gevolg van een zwaar herseninfarct.

Jack is helaas niet ouder geworden dan 83 jaar.

 

Op 20 oktober 1993 is hij lid geworden van de Bond van Wapenbroeders en werd destijds ingedeeld bij de Afdeling Venlo. Wij herinneren ons Jack als een zeer actief en goed gemotiveerd lid van onze afdeling. Hij heeft, vooral in de jaren dat hij nog vitaal en goed ter been was, aan vele activiteiten deelgenomen. Niets was hem teveel. Als het maar even kon stond hij klaar om hulp te bieden. De laatste paar jaren moest hij gas terugnemen in verband met wat fysieke mankementen; het lopen kostte hem veel moeite. Door zijn overlijden hebben wij een zeer gewaardeerde Wapenbroeder verloren. Wij ervaren het als een eer dat wij op een gepaste ceremoniële wijze op 14 december 2022 in het Crematorium van Venlo te Blerick afscheid van Jack hebben kunnen nemen. De uitvaart vond met Bondseer plaats. Jack zullen wij nog lange tijd in onze herinnering meedragen.

Wij wensen zijn nabestaanden, vooral de naaste familieleden, heel veel sterkte bij de verwerking van dit leed.

 

Bestuur Afdeling Roermond en Venlo van de Bond van Wapenbroeders.        

Nieuws