Herdenking Oude Kerkhof Roermond

04 April 2017 - uur

Jaarlijkse herdenking gevallen geallieerde Engelse en Canadese vliegtuigbemanningen, Nederlandse verzetsstrijders en militairen op Oude Kerkhof Roermond op 2 april 2017

“Vergeven maar niet vergeten”

Op zondag 2 april 2017 heeft de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo samen met vertegenwoordigers van Joint Force Command Brunssum haar jaarlijkse herdenking georganiseerd voor de  Britse en Canadese vliegtuigbemanningen alsmede Nederlandse verzetsstrijders en militairen die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereld oorlog en die op het Oude Kerkhof te Roermond begraven zijn.  Na een kort welkomstwoord door de voorzitter van de Bond van Wapenbroeders,  Math Weijers, kregen Mgr. Rob Merkx en Padre Mitchell het woord.
Vervolgens sprak onze loco burgemeester Angely Waajen-Crins een korte gedachte uit. Onze jeugd en cultureel burgemeester van Roermond Lucas Lejeune gaf een korte persoonlijke uiteenzetting over hoe hij aankeek tegen het begrip Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor hem.

Rear Admiral noemde de namen van de gevallen Engelse en Canadese vliegtuigbemanningen en memoreerde dat we nog steeds veel soldaten overal ter wereld ingezet hebben om de vrijheid te garanderen.

Drie kinderen van de Synergieschool , waaronder één die oorspronkelijk uit Afghanistan komt, droegen zelf gemaakte gedichten voor. Zij waren een paar weken geleden voorgelicht over de  Tweede Wereldoorlog en haar gevolgen door Hub Aendekerk en John Vaessen. 
De aanwezigen werden vervolgens uitgenodigd om in processie gang, achter onze Maastrichtse pipers en drummer, de 22 graven te bezoeken alwaar bij ieder graf even stil werd gestaan en door John Vaessen een korte uiteenzetting werd gegeven over de persoon die aldaar begraven lag en diens achtergrond.

Bij de 9 graven van de geallieerden werd een korte militaire ceremonie gehouden, er werden kransen en bloemen gelegd door Mevr Waajen-Crins namens de gemeente Roermond, namens de Britse gemeenschap, Canada, Nederland en Duitsland (namens de Reservisten Verband Aachen o.l.v. Luitenant Kolonel Deussen), RAFA Amsterdam/Limburg, the Royal British Legion van Holland Branch alsmede de Rheindahlen Branch,  the Royal Engineers Association Willich,. de Stichting Herdenkingsmonument Militairen en de Stichting op Vleugels der Vrijheid. De kinderen van de Synergieschool begeleid door Hub Aendekerk legden ook op elk graf een klein bloemetje.

Na de korte ceremonie bij de graven van de geallieerden waarbij de last post werd geblazen door Jean Pisters, vervolgden de genodigden (zo’n 125 in aantal) haar weg naar de overige graven van verzetsstrijders en gevallenen. Bij de Kapel werd uiteindelijk de zegen uitgesproken door Mgr.  Merkx waarna een ieder voor haar of zijn aanwezigheid bedankt werden en allen uitgenodigd werden voor een kop koffie en een stuk vlaai in Café Aad Remunj.

Onze dank gaat uit naar alle aanwezige militairen van Joint Force Command Brunssum, onderwijzers en kinderen Synergieschool, bestuur van het Oude Kerkhof, Willems Uitvaartverzorging St Odiliënberg alsmede Café-zaal Aad Remunj voor het welslagen van deze mooie herdenking.

Naar de foto’s gemaakt van dhr. Pim Ermers: >
 

Gedichten voorgedragen door kinderen van Synergieschool

Gedicht:  Tweede Wereldoorlog
                  van Jarno Kessels 

Er waren heel veel bombardementen
en heel weinig centen.
In de kelder zitten was geen pretje
je kon geen stappen buiten zetten.
Er werd veel geschoten
en daar werd niet van genoten.
Veel arrestaties van de nazi’s volgden
van verzetsstrijders en Joden.
Joden waren volgens hun verboden.
Velen hebben in de schuilkelder gezeten
en daar werd niet veel gegeten
ook vol proppen was niet mogelijk.
Steeds werden er aanvallen uitgevoerd
verstoppen hiervoor was moeilijk.
Wat een verschrikkelijke tijd.
Toen de oorlog stopte was iedereen blij. 

Gedicht: Oorlog is niet fijn.
                van Kyandro Deling

Oorlog is niet fijn.
Nee oorlog doet heel veel pijn.
Daarom mag het nooit meer gebeuren.
Dus stop de oorlog.
En nu meteen.
Dan is er vrede voor iedereen.

Gedicht: Zij die Voor ons Vochten
               van Isa Ahmadi

Oorlog is niet fijn,
daarom moet we herdenken
hoeveel slachtoffers er zijn.
Die voor ons hun leven hebben gegeven,
zodat we in vrijheid kunnen leven.
Zij die voor ons vochten,
toen wij bang waren.
Die neergingen en niet meer terug kwamen.
Zij die voor ons vochten,
moeten we herdenken omdat ze zo dapper waren.
Omdat ze voor ons neergingen 
en niet meer terug kwamen.
Deze dag is nu gehuld in rouw.
Dit is nu geschreven vanuit het hart,
om te laten zien 
dat dit alles mij pakt. 

Tekst van Loco burgemeester Mevr Angely Waajen-Crins
Geachte aanwezigen, dear guests,
Vanaf deze plaats wil ik de Bond van Wapenbroeders van de afdeling Roermond en Venlo bedanken voor de uitnodiging en de organisatie van deze plechtige jaarlijkse herdenking van de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden, Nederlandse verzetsstrijders en militairen, die hier in Roermond op het Oude Kerkhof begraven liggen.
A special word of welcome to the representative of British authorities, Rear Admiral Hardner,  Captain Dave Jones,  the representative of the Canadian authorities Lieutenant Colonel Mister Alain Chabot.
It is important that together we continue to pursue this commemoration. Our shared commitment to peace and freedom will always continue.
And we remain committed to the important human rights that often young men and women have fought so hard for.
Auch ein Grusswort an Oberstleutnant  Holger Deussen des Deutschen  Reservistenverbandes Eschweiler. 
Herzlich willkommen zu dieser Gedenkfeier.
En een woord van welkom aan Kolonel Wouter Sleurink.
Dames en heren, jongens en meisjes,
Oorlog en vrede, twee begrippen die mijlenver uit elkaar liggen en toch zo onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
De Tweede Wereldoorlog vond in een ver verleden plaats, vrede hebben we nu. En toch laten we die oorlog niet los. Wellicht ook omdat wij ons realiseren dat vrede een broos begrip is. Dagelijks komen de beelden van oorlogen en aanslagen aan ons voorbij.  Vrede en vrijheid komen dus niet vanzelf.
Alleen al daarom is het goed dat wij vandaag stilstaan bij degenen die destijds om onze vrede, onze vrijheid hebben gevochten en die dit soms met hun leven hebben moeten bekopen. 
Vrijheid geef je door!  Van generatie op generatie.
Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden.
En daarom is het zo belangrijk dat de kinderen van de Synergieschool ook dit jaar weer door hun leerkrachten en vrijwilligers van de Bond van Wapenbroeders betrokken zijn bij deze herdenking.
En ook dat ook onze jeugdcultuur-burgemeester, Lucas Lejeune, vanmiddag aanwezig is bij deze herdenking.
Juist voor hen is het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei : Vrijheid geef je door ! ook zo belangrijk.  Zij vertegenwoordigen de toekomst.
Leven in vrijheid is zo wezenlijk en onlosmakelijk verbonden met  Nederland, een land waar je vrij bent om te denken wat je denkt en te zijn wie je bent. 
Live in freedom is so essential and inseparable from the Netherlands, a country where you are free to think what you think and be who you are.
Life without fear of attacks and violence is the most essential requirement for freedom worldwide. Freedom is for many self evident.
Wars in different parts of the world and the recent attacks in Berlin and London show that freedom is not self evident. Committed for democracy and freedom, is not an issue of the past, it is today still relevant.
Vrijheid is een kadootje. We moeten het koesteren als ons waardevolste bezit.
Freedom is a gift. We should cherish it as our most precious possession.
Vandaag, hier op het Oude Kerkhof in Roermond, herdenken wij de 9 bemanningsleden van de drie in de nabijheid van Roermond neergeschoten vliegtuigen en de op dit kerkhof begraven verzetsstrijders en militairen. 
Laten wij hen zo dadelijk met het diepste respect herdenken en stilstaan bij de leegte en het verdriet dat zij hebben achtergelaten bij hun naasten. Laten we hen niet vergeten. En laten we hun levensles niet vergeten. Nooit. 
Let us remember them with the deepest respect and reflect on the emptiness and sadness that they have left with their families. Let's not forget them. And let's not forget their lesson. Never.
Ik dank u voor uw aandacht. 
Thank you for your attention.


Naar de foto’s gemaakt van dhr. Pim Ermers: >
 

Nieuws