Lezing “Tussen Maas en Roer ’44-‘45”

02 Januari 2017 - uur

Opdat we niet vergeten!

Op 1 maart a.s. is het 72 jaar geleden dat Roermond bevrijd werd en kwam er voor de streek tussen Maas en Roer een einde aan vijf lange jaren van bezetting. De militaire strijd die hieraan voorafging mogen we niet vergeten. Met een fietsroute als leidraad zal Richard van Kessel op vrijdagavond 27 januari 2017 om 19.00 uur in het Generaal Spoorpaviljoen een lezing geven over het verloop van de bevrijding van deze streek.

Richard van Kessel is sinds z’n jeugd geïnteresseerd geraakt in de Tweede Wereldoorlog. In eerste instantie in de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en later heeft hij zich gericht op de militaire strijd in Midden Limburg. Daarbij heeft hij veel informatie rondom de strijd om het Maas- en Roerfront verzameld. Deze strijd vond plaats tijdens de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog.

Bij iedere wandeling of fietstocht door deze streek voelde hij de behoefte om andere mensen deelgenoot te maken van deze informatie. Zo is het idee geboren om de informatie te verwerken in een fietsroute om zo een blijvende herinnering aan de bevrijding in het leven te roepen.

De 30 km lange fietsroute met de titel “Tussen Maas en Roer ’44-‘45” neemt de deelnemer in chronologische volgorde mee door de gemeenten Maasgouw, Roerdalen en Roermond waar tussen 16 november 1944 t/m 1 maart 1945 de frontlijn lag.

Tijdens het uitschrijven van de fietsroute bleek de informatie zoveel dat het uiteindelijk twee publicaties zijn geworden en er naast de fietsroute het boekje met de gelijknamige titel uitgegeven is waarin de strijd tot aan de bevrijding van Roermond met meer diepgang wordt behandeld. 

Nieuws