Roermond / Venlo - Nieuws

Koninklijke Onderscheiding dhr Hub Aendekerk

24 april 2015
Koninklijke Onderscheiding dhr Hub Aendekerk

Op 24 april om 10.00 uur is onze Wapenbroeder de heer Hub Aendekerk tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd in het bijzijn van zijn echtgenote, familie en Wapenbroeders.

Dhr Hub Aendekerk was in zijn werkzame leven actief als legeraalmoezenier. Na zijn pensionering is hij zich blijven inzetten voor de zorg, begeleiding en het welzijn van militairen en veteranen. Sinds 1998 is hij bestuurslid van de Bond van Wapenbroeders, afdeling Roermond. Onder zijn bezielende leiding heeft deze afdeling een grote en belangrijke impuls gekregen. Van 2007 tot 2009 was hij bestuurslid van de Stichting Indië-monument 1945-1962 en aansluitend vrijwilliger voor deze Stichting. Hij verzorgt rondleidingen bij de twee monumenten in het herdenkingspark in Roermond en bezoekt regelmatig scholen om voordrachten te geven over de periode 1945-1962 in voormalig Nederlands Indië en Nieuw-Guinea en over de inzet tijdens vredesmissies. Tijdens zijn uitzending in 1993 als legeraalmoezenier naar voormalig Joegoslavië heeft hij zich sterk gemaakt voor de oprichting en ontwikkeling van een zogenaamd Holland House, waar militairen van diverse nationaliteiten elkaar konden ontmoeten in een huiselijke sfeer. Dit initiatief, thans Echos genaamd, heeft navolging gekregen in compounds bij diverse andere missies. In 2007 was Hub mede-initiatiefnemer tot het oprichten van een Commissie Dienstverlening van de Bond van Wapenbroeders. Als secretaris van deze Commissie (2007-2010) heeft hij geijverd voor het ontwikkelen van een cursus en workshop voor de dienstverleners van de afdelingen van deze Bond. Vorig jaar heeft de heer Aendekerk het initiatief genomen tot het veteranenproject: "De veteraan vertelt zijn/haar verhaal".

Copyright © 2019 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk