In Memoriam: Jim Overklift Vaupel Kleijn - Afd. Weert

05 September 2021 - uur

Ons bereikte het droeve bericht dat op 4 september 2021 is overleden:

              Jim Overklift Vaupel Kleijn

Tijdens de voorbereidingen voor de herdenking bij het Nationaal Indië-monument in Roermond op 4 september werd Jim onwel en is later helaas in het ziekenhuis te Roermond overleden. Jim was altijd zeer betrokken bij de Bond van Wapenbroeders. Vol verve vervulde hij de functies van bestuurslid bij de Afdeling Weert en van functionaris Protocol & Exercitie bij het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland.

Als trainer van het Exercitieteam had Jim een stimulerende en initiërende rol, waarbij hij altijd samen met zijn teamleden streefde naar perfectie. Opvallend hierbij was zijn sociale karakter, want het waren altijd zijn teamgenoten aan wie hij de vele complimenten voor het optreden van het Exercitieteam toeschreef en door wie hij op handen werd gedragen.

Onlangs heeft Jim nog een grote bijdrage geleverd aan de video:‘Uitvaart met Bondseer’.

Wij gaan Jim zeker missen en wij koesteren de vele fijne herinneringen.

Wij wensen zijn echtgenote Annie en de naaste familie alle sterkte en kracht toe om dit verlies te verwerken.

De uitvaart met Bondseer heeft in besloten kring op vrijdagmorgen 10 september 2021 plaatsgevonden. De uitvaart is opgenomen via Livestream: www.liveuitzendingen.nl ( code 4685FB52).

Naar de foto's van de baniertraining voor de Bondsdag op 30 augustus 2021 onder leiding van dhr. Jim Overklift,
foto's dhr. Wiel Mackus: >

Nieuws