Geannuleerd: reünie/excursie naar de Oranjekazerne in Schaarsbergen

12 Maart 2020 - uur

Als gevolg van het Coronavirus is de geplande reünie excursie op 26 maart 2020 vervallen. Getracht wordt om onderstaande excursie in de tweede helft van 2020 te realiseren, afhankelijk van de ontwikkelingen.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Op xxxxxxxxxxxxxxx organiseert het RCT WZ-NL een excursie tevens reünie per bus naar de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Op dit complex is 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht gelegerd. Dit is een snel inzetbare lichte  infanteriegevechtseenheid. De brigade is binnen 7 tot 20 dagen wereldwijd inzetbaar voor de verdediging van eigen gebied, bondgenoten, bescherming van de internationale rechtsorde, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Daarnaast is de brigade bij crisissituaties het 1e aanspreekpunt voor een aantal veiligheidsregio’s in Nederland. Het wordt een interessant bezoek aan de Oranjekazerne, waarbij u veel te weten komt over de werkzaamheden, het verleden en het heden evenals de toekomst van de 11e Luchtmobiele Brigade.

Dit bezoek wordt georganiseerd voor de leden en de donateurs met hun partners van de 13 bij het RCT WZ-NL aangesloten afdelingen. Belangstellenden kunnen zich voor deelname aanmelden bij hun eigen secretarissen. Er is een verdeelsleutel van toepassing. De sluitingsdatum voor de inschrijving is op maandag 2 maart 2020. Herindeling zal uiterlijk maandag 9 maart 2020 plaatsvinden.

Het programma voor de reünie tevens excursie naar Schaarsbergen op 26 maart 2020 is als volgt:
10.30 - 11.00 uur: Aankomst per bus bij Fly-Inn. Ontvangst met koffie/ thee/cake in Fly-Inn.
11.00 - 11.10 uur: Ontvangst door leidinggevende van Luchtmobiele Brigade.
11.10 - 12.15 uur: Presentatie over de brigade door de Aoo Jonker
12.15 - 13.15 uur: Lunch in de Fly-Inn.
13.30 - 16.30 uur: Museum 11 Infanterie Bataljon Garderegiment Grenadiers en Jagers,
                              tevens Static show van een eenheid uit de brigade,
                              tevens Museum 12 Infanterie Bataljon Regiment van Heutsz.
       tussendoor     Koffie/ thee in Fly-Inn.
16.30 - 17.30 uur: Gezellig samenzijn met een drankje in Fly-Inn.
17.30 - 18.30 uur: Nasi/bami maaltijd.
18.30 uur: Terugkeer huiswaarts.

Heenreis en terugreis naar Amersfoort
Voor dit bezoek wordt een bus voor 60 passagiers ingezet. Vertrektijden zijn:
07.45 uur: Vertrek parkeerplaats Concordia aan de rotonde Burg. Geuljanslaan te Roermond.
08.15 uur: Vertrek parkeerplaats AC Wegrestaurant Nederweert aan de A-2 (wegkant richting Eindhoven).
09.15 uur: Vertrek parkeerplaats McDonalds Rosmalen aan de A-2 (Burg. Burgerlaan 48, 5245 NH Rosmalen).
10.30 uur: Aankomst Oranjekazerne Schaarsbergen. (Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW Arnhem)
18.30 uur: Vertrek Oranjekazerne Schaarsbergen.
19.30 uur: Aankomst op parkeerplaats McDonalds Rosmalen.
20.15 uur: Aankomst op parkeerplaats AC Wegrestaurant Nederweert aan de A-2 (wegkant richting Maastricht).
20.45 uur: Aankomst op parkeerplaats Concordia te Roermond.
 *) tijden op basis van planning.

De deelnemersbijdrage bedraagt voor iedereen € 22,50 per persoon.
Hierbij zijn inbegrepen:
- de reiskosten per bus,
- koffie/ thee + cake bij de ontvangst,
- een eenvoudige broodjeslunch,
- koffie / thee in de middag,
- een rijst- / bamimaaltijd,
- rondleidingen met toegang tot de musea

Deelnemers aan de reünie /excursie wordt verzocht hun persoonlijks bijdrage uiterlijk XXXXXXXXXXXXX over te willen maken naar het bankrekeningnummer
NL28 RBRB 0938 1589 88 t.n.v. A.A. van Eldik te Weert onder vermelding van “Excursie RCT WZ-NL 2020”.

De consumpties, ook gedurende de warme maaltijd, zijn uitsluitend te verkrijgen tegen inlevering van consumptiefiches. De consumptiefiches zijn ter plaatse bij dhr. Wiel Mackus te koop voor € 2,- per fiche. 

De deelnemers, die in het bezit zijn van het Bondstenue of een ander verenigingstenue wordt verzocht in dit tenue met batons aan het bovengenoemd bezoek deel te nemen.

De deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) bij zich te hebben.

Nieuws