Banierdrager voor de Bond van Wapenbroeders iets voor u?

07 Augustus 2018 - uur

Banierdrager Bond van Wapenbroeders
Binnen de Bond van Wapenbroeders is bij een aantal afdelingen en identiteitsgroepen een banierdrager aanwezig. De banierdrager treedt op bij protocollaire gelegenheden van de Bond van Wapenbroeders, zoals bij herdenkingen, uitvaarten e.d. Van de banierdrager mag worden verwacht dat hij of zij over bepaalde vaardigheden beschikt om de protocollaire exercitie op een goede wijze te kunnen uitvoeren. Het leidt geen twijfel dat voor opleiding én onderhoud van de verkregen vaardigheden regelmatig oefensessies moeten plaatsvinden.

Trainingsfaciliteiten
Binnen het samenwerkingsverband RCT WZ-NL vinden deze trainingen plaats op/rond de boerderij van Wapenbroeder Piet van Gog in Nederweert. Tijdens de rustpauze voorziet hij de deelnemers gratis van koffie/thee. Hulde hiervoor! Het geheel van de trainingen staat onder leiding van de heer Jim Overklift, die hierbij altijd aanwezig is.

Naast het oefenen op de (ouderwetse) militaire exercitie wordt eveneens veel aandacht besteed aan het ceremonieel optreden tijdens officiële plechtigheden, zoals de banierwacht (drie-persoonsformatie) met een banierdrager, een tweede man en een commandant. Ook wordt regelmatig geoefend met een officiële zevenmansformatie, bestaande uit een (Bonds)banierdrager en twee leden (voorste gelid) en drie leden (achterste gelid) met een commandant. Ten behoeve van de noordelijke Afdeling Venray/Gennep e.o. binnen het samenwerkingsverband vinden naar behoefte exercitie oefensessies plaats onder leiding van Commandant Banierwacht, Frits Paulissen.

Wanneer wordt op de banierdragers een beroep gedaan?
Dat valt in twee hoofdcategorieën onder te verdelen, namelijk bij:

1. Herdenkingen, zoals:
* Bevrijdingsdefilé in Wageningen (ieder jaar op 5 mei),
* Dag der Banieren in de Lgen. Bestkazerne in Vredepeel,
* Limburgse Veteranendag in Roermond,
* Nederlandse Veteranendag in Den Haag,
* Indië-Herdenking in Amstelveen,
* Indië-/Nieuw Guinea Herdenking in het Herdenkingspark Hattem in Roermond,
* Herdenking Bevrijding in Thorn

2. Protocollair- en Ceremonieel optreden, zoals bij:
* (kerkelijke) uitvaartdiensten (crematies / begrafenissen),
* vlagceremonie (het vouwen van de Nederlandse vlag) bij uitvaartdiensten etc.

Wilsbeschikking
Bij testament / wilsbeschikking kan de Wapenbroeder laten vastleggen of hij/zij een begrafenis resp. crematie wenst zonder of met (volledige) Bondseer. De nabestaande(n) beslissen uiteindelijk hierin. Eventuele verzoeken om een bijdrage te leveren aan de uitvaart van een Wapenbroeder, kunnen uit het hele land komen. Een van de uitvaarten vond dit jaar in Friesland plaats. Deze dankbare ceremoniële taak wordt over het algemeen maar weinig uitgevoerd door de landelijke (para)militaire verenigingen. De Bond van Wapenbroeders is hierin wel redelijk uniek.

Dringende oproep
De gemiddelde leeftijd van de ceremoniële groep van het samenwerkingsverband ligt momenteel rond de 75 jaar. In de praktijk geeft dit soms problemen met het dragen / verplaatsen van een kist tijdens een uitvaart. Om deze reden wordt een klemmend beroep gedaan op alle Wapenbroeders om ons Ceremonieel Team te komen versterken. Er zijn dringend nieuwe leden nodig om een respectvol afscheid van een Wapenbroeder mede gestalte te kunnen geven! Aanmelding en of meer informatie kunt u verkrijgen bij de heer Jim Overklift, hoofdinstructeur militaire exercitie en ceremoniële aangelegenheden, Zuiderstraat 39, 6006 EP Weert. Telefoon: 0495-53 78 33. E-mail: jr.overklift@ziggo.nl

Nieuws