Verslag herdenking bevrijding van Thorn

08 September 2017 - uur

Op 7 september 2017 waren bij de bevrijding van Thorn door de brigade Piron weer veel Wapenbroeders aanwezig. De herdenking bestaat uit verschillende plechtigheden, die op deze datum in Thorn plaatsvinden zoals de plechtige overdracht door groep 8 aan groep 7 op de basisschool van het onderhoud van het monument aan de Kerkberg, de plechtigheden aan de Beekstraat, de Kerkberg en de Wijngaard. 

Aansluitend aan de plechtigheden was er voor de genodigden een borrel in het Cultuurhuis aan de Wijngaard in Thorn.

Naar de foto’s van dhr Pim Ermers: >

Nieuws