Herdenking Nationaal Indië-monument Roermond

03 September 2017 - uur
Op 2 september 2017 vond in Roermond weer de jaarlijkse herdenking plaats bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962. Hierbij waren ook weer veel Wapenbroeders aanwezig. Na het intreden van de banierdragers onder leiding van dhr. Henk Vogels en het innemen van de plaatsen door de gasten, duidde de waarnemend voorzitter van de Stichting Nationaal Monument, dhr. Jo Kneepkens in zijn openingstoespraak aan dat er volgend jaar een derde herdenkingsmonument op het Park zal verrijzen. Dit nieuwe monument komt tussen het monument van de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ veteranen te staan en moet de overbrugging vormen tussen beide gedenktekens. 
In haar openingsgebed ging Aalmoezenier Liduina van den Broek in op het thema dat ‘oorlog uitbreekt en dat vrede wordt gesticht’. Zij ging verder in op wat oorlog betekent voor de jonge mensen, die hun hoogste offer hebben gegeven voor onze vrijheid. 
Tijdens de herdenking riep staatssecretaris Martin van Rijn de Indië-veteranen op hun verhalen te vertellen. Iets wat voor velen van hen erg moeilijk is, zo bleek uit diverse speeches tijdens de herdenking. Ook vertelt hij het verhaal van Ad van der Gouw, die voor het leven getekend was door voorvallen in het voormalig Nederland Indië.
 
Op een indrukwekkende wijze voerde de Koninklijke Luchtmacht met 4 F-16’s de Fly-by in de Missing Man formatie uit.
Na het voordragen van een gedicht en de declamatie door de dichter Hans van Bergen volgde de kransleggingen van ruim 80 kransen.
Met een defilé langs het monument werd de sfeervolle herdenking afgesloten.
 
Voorafgaand aan de Indië-herdenking werd zaterdag ook een ’Korea’-plaquette onthuld door de voorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders, de commandant van het Regiment van Heutz en Yun Young Lee, ambassadeur van de Republiek Korea. In Korea dienden bijna vijfduizend Nederlanders van wie er 122 omkwamen.
Nieuws