Limburgse Veteranendag 2017 Roermond

19 Juni 2017 - uur

Voor de 13de keer vond op 17 juni 2017 de Limburgse Veteranendag (LVD) plaats in Roermond. Vanaf het centraal station reden ’s morgens pendelbusjes naar het unieke Herdenkingspark, waar het Nationaal Indiëmonument staat. Hier werd de LVD gestart.

Om 10.30 uur was er koffie voor de arriverende genodigden, veteranen en functionarissen. Na het aantreden van de banier- en vlaggendragers begaf zich omstreeks 10.50 uur de groep genodigden, waaronder de commissaris van de Koningin, burgemeesters van Roermond en Maastricht, de Inspecteur der veteranen, Luitenant-Generaal van Griensven en ons erelid Luitenant-Kolonel buiten dienst dhr. Edwin Jacobsz, zich naar het monument. Aanwezig was ook de jonge veteraan Korporaal 1e klasse, dhr. Jeffrey Kloek. Hij is onderscheiden met de dapperheidsmedaille Kruis van Verdienste.

Vervolgens waren er een aantal toespraken: door Luitenant-Kolonel buiten dienst dhr. E. Jacobsz, de commissaris van de Koning, gouverneur dhr. Bovens en de burgemeester van Roermond, mevr. Donders. Onderdeel van de herdenking was de uitreiking van het Draaginsigne Nobelprijs aan 11 Libanon veteranen. De uitreiking werd gedaan door de gouverneur en burgemeesters van Roermond en Maastricht. Tevens werden er kransen gelegd en bloemen door basisschoolleerlingen. Dit alles werd muzikaal omlijst door het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee.

Na de viering in het park werden de deelnemers met bussen vervoerd naar de brandweerkazerne in Roermond. Hier werd de parade opgesteld zodat we om 13.00 uur konden beginnen aan de parade met defilé door de binnenstad. De parade werd begeleid door het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee en het Jachthoornkorps St. Urbanus Maasniel.   

Na de parade was er een gezellig samen zijn in de Prinsenhof en ’t Paradies. Hier konden de aanwezige veteranen en genodigden genieten van een drankje, een stukje vlaai en natuurlijk een blauwe hap. 

De banierdragers van het samenwerkingsverband (aangevuld met banieren van de andere afdelingen) van de Bond van Wapenbroeders zullen ook 24 juni 2017 ook aanwezig zijn bij de Nationale Veteranendag in Den Haag, om als vertegenwoordiging van de Bond van Wapenbroeders met het defilé mee te lopen.

Bron: www.bondvanwapenbroeders.nl

Naar de foto's van dhr Pim Ermers

 

Nieuws