Jaarvergadering Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk NL

21 Januari 2017 - uur

Op zaterdagmiddag 21 januari 2017 arriveerde de 1e penningmeester, dhr. Atty van Eldik al vroeg met zijn boekhouding in Café Centraal in Nederweert om deze te voor te leggen aan de kascontrolecommissie bestaande uit de heren Arie van de Leer en Theo Vervoort. Om de commissie goed in de stemming te brengen, toonde hij eerst een aantal dia’s van zijn uitzending naar Afghanistan. Even later arriveerden twee personen die een lange reis achter de rug hadden, namelijk de Algemeen Voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, dhr. Edwin Saiboo en de 2e Secretaris BvW, dhr. Ad Kroeseklaas. Met beide heren werden druk handen geschud. Voor de vergadering werd al met hen bijgepraat over bepaalde zaken.

Stipt 14.00 uur startte de voorzitter van het RCT WZ-NL, dhr. Frans Maes, met de vergadering. Het deed hem goed dat er steeds meer dames bij de vergadering aanwezig zijn. Hij verwelkomde daarom in het bijzonder de dames Mia Gubbels en Lia Schroeders. Ook de heren Saiboo en Kroeseklaas werden door hem bijzonder welkom geheten. Ongeveer 25 Wapenbroeders waren bij deze jaarvergadering aanwezig.

Tijdens de vergadering kwamen diverse onderwerpen aan de orde. Na de mededelingen van de voorzitter en van de afdelingen werd begonnen met het Jaarverslag RCT WZ-NL 2016. De volledige tekst kunt hier lezen. Ook het jaarverslag Protocol en Exercitie werd behandeld en vastgesteld

Na de behandeling van het vorige verslag en de openstaande actiepunten, werden de plannen voor de activiteiten voor het jaar 2017 van het RCT WZ-NL en van de  samenwerkende afdelingen besproken. Ook het jaar 2017 belooft weer voor de afdelingen van het samenwerkingsverband een bijzonder jaar te worden met een groot aantal activiteiten. Enkele zaken dienen nog te worden onderzocht.

Tijdens de jaarvergadering wordt er ieder jaar uitvoerig gesproken over de financiën. De afgelopen jaren teerde het RCT WZ-NL langzaam in op het eigen vermogen. Aan deze trend werd het vorig jaar een halt toegeroepen. Het jaar 2016 werd, mede door de goede sponsoringinkomsten, met een positief resultaat afgerond.

De heren Hans Kroes en Jim Overklift Vaupel Kleyn hadden zich herkiesbaar gesteld voor hun bestuursfuncties. Omdat er geen tegenkandidaten waren, werden zij bij acclamatie herkozen.

Ruimt twee uur later werd de vergadering door de Voorzitter Frans Maes beëindigd. Hierna volgde nog gezellig samenzijn.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 27 mei 2017. Tijdens de jaarvergadering heeft dhr. Wiel Mackus weer een aantal mooie foto's genomen, die u via onderstaande link kunt bekijken.

Naar de foto’s van dhr. Wiel Mackus >

Nieuws