Excursie naar Kon. Marechaussee in Apeldoorn

14 Januari 2017 - uur
Op woensdag 8 maart 2017 organiseert Dagelijks Bestuur van het RCT WZ-NL voor de leden en de donateurs met hun partners per bus een excursie naar het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee (OTC KMar) op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Dit bezoek wordt georganiseerd voor de belangstellenden van 12 samenwerkende afdelingen.
 
Er wordt uitgegaan van een totaal aantal deelnemers van 60 personen. Is er een verdeelsleutel opgesteld voor de verschillende afdelingen. Indien meer leden zich aanmelden, dan worden zij in volgorde van aanmelding op een wachtlijst geplaatst. Indien u op de wachtlijst wordt geplaatst, dat betekent zeker niet dat u niet mee kunt. Dat hangt af van de belangstelling bij de andere afdelingen. Na de sluitingsdatum voor de inschrijving op maandag 20 februari 2017 kunt u eventueel alsnog worden ingedeeld als deelnemer.
 
Programma
Het programma voor de reünie tevens excursie naar Apeldoorn op 8 maart 2017 is als volgt:
- 10:30 - 11:00 uur Aankomst per bus in het KEK-gebouw van de Koning III kazerne. Ontvangst met koffie/thee/cake.
- 11:00 - 12:00 uur Presentatie door Kolonel J. Roede, Commandant OTC KMar over
taak en werkwijze van de KMar. De presentatie vindt plaats in vergaderruimte 32/111.
- 12:00 - 13:15 uur Lunch .
- 13:30 - 15:00 uur Rondleiding over Koning Willen III kazerne door Kapitein Tattersall.
- 15:00 - 16:15 uur Jan Schrijver en Hans Kroes presenteren een gastles op basisscholen en verzorgingshuizen over oorlog, bevrijding en vrijheid in de regio Tilburg, de presentatie wordt afgewisseld met enkele korte video’s. De presentatie vindt plaats inde Koningsbeekbar.
- 16:15 - 17:15 uur Gezellig samenzijn bar met een drankje.
- 17:15 - 18:30 uur Nasi/bami maaltijd in buffetvorm.
- 18:30 uur Vertrek huiswaarts.
 
Heenreis en terugreis naar Apeldoorn
Voor dit bezoek wordt op 8 maart 2017 vanaf Roermond een bus ingezet die naar Apeldoorn rijdt met als tussenhalte Rosmalen:
09.15 uur : Vertrek parkeerplaats McDonalds Rosmalen aan de A-2 (Burg. Burgerlaan 48, 5245 NH Rosmalen).
10.30 uur : Aankomst Koning Willem III kazerne Apeldoorn.
18.30 uur : Vertrek Koning Willem III kazerne.
19.45 uur : Aankomst op parkeerplaats McDonalds Rosmalen.

Bijdrage
De deelnemersbijdrage bedraagt voor iedereen € 19,00 per persoon. Hierbij zijn inbegrepen:
- de reiskosten per bus,
- koffie/ thee + cake bij de ontvangst,
- een eenvoudige broodjeslunch,
- koffie / thee in de middag,
- een rijst- / bamimaaltijd,
- 1 consumptiebon.

Deelnemers wordt verzocht de bijdrage over te willen overmaken voor de sluitingsdatum naar de penningmeester van de afdeling, graag onder vermelding van onder vermelding van “Bezoek KMar 2017.
 
Tenue
De deelnemers die in het bezit zijn van het Bondstenue of een ander verenigingstenue (voor leden VOKS, COM, AVOM, etc.) wordt verzocht in dit tenue met batons aan het bovengenoemd bezoek deel te nemen.

Legitimatiebewijs
De deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) bij zich te hebben.
 
Aanmelding
U kunt zich tot uiterlijk maandag 20 februari 2017 (Afdeling Roermond 15 februari 2017)
Nieuws