Ospel


Laatste nieuws

Afdeling Ospel op excursie naar restauratie militaire voertuigen

Afdeling Ospel op excursie naar restauratie militaire voertuigen

Woensdagmiddag 20 december 2017 gingen leden van de Wapenbroeders Afdeling Ospel op bezoek bij de familie Moors in Asten. De groep werd hartelijk welkom geheten met koffie en vlaai door Piet Moors en zijn echtgenote. Piet houdt zich al jaar en dag bezig met het restaureren van voertuigen die door het Amerikaanse leger werden ...
Kerstviering Wapenbroeders Afdeling Ospel

Kerstviering Wapenbroeders Afdeling Ospel

Zaterdagavond 9 december 2017 vierden de leden van de Wapenbroeders Afdeling Ospel hun jaarlijkse kerstviering. Voorzitter Arie van de Lee opende de avond en heette iedereen van harte welkom. Speciaal welkom aan dhr. Ad Kroeseklaas, Bondsbestuurslid en dhr. Maes voorzitter van het Regionaal Coördinatie Team Zuidelijk Nederl...
Herdenking Britse kerkhof Nederweert

Herdenking Britse kerkhof Nederweert

Op zaterdag 11 november 2017 vond de jaarlijkse herdenking plaats op het Britse kerkhof plaats. Voorzitter Arie van der Lee opende de ceremonie. 363 Britse militairen hebben hier hun rustplaats hebben gevonden na een bittere strijd in de Tweede Wereldoorlog. Zij die hier begraven liggen brachten het hoogste offer dat van een sol...
Pastoor Marcus Vankan ontvangt ereteken van de Bond van Wapenbroeders

Pastoor Marcus Vankan ontvangt ereteken van de Bond van Wapenbroeders

Op zaterdag 16 september 2017 heeft pastoor Marcus Vankan het ereteken van de Bond van Wapenbroeders ontvangen uit handen van de Bondsvoorzitter Edwin Saiboo. Sinds drie jaar is aalmoezenier Vankan nauw verbonden aan de Bond van Wapenbroeders en in het bijzonder aan de Afdeling Ospel. Begin 2017 heeft de aalmoezenier d...
Dagtocht Wapenbroeders Afdeling Ospel

Dagtocht Wapenbroeders Afdeling Ospel

Op vrijdag 29 september 2017 namen 13 leden van de Wapenbroeders, Afdeling Ospel deel aan een dagtocht naar het landgoed aan ’t Kruis en Stokershorst. Om 10.30 uur vertrokken wij, na een korte inleiding door Piet van Gog, vanuit minicamping “de Riet” met  een huifkar, niet zoals enkel dames dachten me...
Ereteken voor Indië-veteraan Ad Gelijns

Ereteken voor Indië-veteraan Ad Gelijns

Op maandag 28 augustus 2017 heeft de heer Ad Geleijns uit Nederweert het ereteken voor Orde en Vrede ontvangen uit handen van voorzitter Arie van der Lee van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Ospel. Dhr. Geleijns kreeg de versierselen opgespeld in het bijzijn van zijn vrouw Sybilla en het bestuur van de Afdeling Ospel. Me...
Herdenking in Henri-Chapelle en bezoek aan Malmedy

Herdenking in Henri-Chapelle en bezoek aan Malmedy

Op zaterdag 19 augustus 2017 hebben de leden van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Ospel en de Heemkundevereniging Nederweert weer een mooie reis gemaakt naar Henri Chapelle. Om hen die hun leven gaven voor de vrijheid van ons dorp werden de 12 Amerikaanse soldaten herdacht die in de tweede wereldoorlog gesneuveld waren in de ...
Geslaagde barbecue Afdeling Ospel

Geslaagde barbecue Afdeling Ospel

De weergoden waren ons goed gezind op zondag 18 juni 2017. Weer was de jaarlijkse barbecue van de Afdeling Ospel een groot succes. Enkele trouwe leden moesten helaas verstek laten gaan in verband met de schuttersfeesten. Ook onze voorzitter kon helaas niet aanwezig zijn wegens verblijf in het buitenland. Op de gezellige ...
Excursie Afdeling Ospel naar Archeologisch Park Xanten

Excursie Afdeling Ospel naar Archeologisch Park Xanten

In samenwerking met de Heemkundevereniging Nederweert heeft Afdeling Ospel een reis georganiseerd naar de Romeinse stad Xanten voor alle leden van de Heemkundevereniging en de leden van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Ospel. Op 13 mei 2017 vertrok om 9 uur de bus naar Xanten. Na aankomst zijn wij gestart in...
Dodenherdenking Nederweert

Dodenherdenking Nederweert

GEEF VRIJHEID DOOR Op 4 mei 2017 om 18.30 uur was er een eucharistieviering in de St. Lambertuskerk. Mevrouw Maria van Nieuwenhoven verzorgde de lezingen waarbij de oorlogsslachtoffers herdacht werden. Na  afloop volgde de officiële herdenking bij het gemeentelijk monument op het Raadhuisplein. Bij het monument ston...
Afdeling Ospel bezoekt Smolenaers Constructie

Afdeling Ospel bezoekt Smolenaers Constructie

Op 15 februari 2017 bezochten de leden en donateurs van de Bond van Wapenboeders. Afdeling Ospel het prachtige constructiebedrijf van Bèr Smolenaers aan de Pannenweg te Nederweert. Bèr, ook een echte Wapenbroeder, heette allen van harte welkom in de kantine van het bedrijf. Aansluitend was er een lun...
Algemene Ledenvergadering Afdeling Ospel

Algemene Ledenvergadering Afdeling Ospel

De voorzitter Arie van der Lee opent op vrijdag 10 februari 2017 de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij heet speciaal welkom de heer Ad Kroeseklaas, bestuurslid Bond van Wapenbroeders. De heer Kroeseklaas is nauw betrokken bij de Afdeling Ospel en hij memoreert de eerste ontmoeting tijdens ons bezoek a...

Copyright © 2020 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Copyright © 2020 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk