Kerstviering Wapenbroeders Afdeling Ospel

13 December 2017 - uur

Zaterdagavond 9 december 2017 vierden de leden van de Wapenbroeders Afdeling Ospel hun jaarlijkse kerstviering. Voorzitter Arie van de Lee opende de avond en heette iedereen van harte welkom. Speciaal welkom aan dhr. Ad Kroeseklaas, Bondsbestuurslid en dhr. Maes voorzitter van het Regionaal Coördinatie Team Zuidelijk Nederland. Pastoor Vankan kon wegens ziekte helaas niet aanwezig zijn.

Voordat het buffet geopend werd sprak de voorzitter een mooie kerstoverweging uit. Na een inleidende speech nodigde hij allen uit voor het heerlijke kerstdiner. Tijdens de avond werd dhr. Ad Geleijns nogmaals in het zonnetje gezet. Hij ontving afgelopen zomer  het ereteken voor Orde en Vrede dat wordt toegekend door het Ministerie van Defensie, aan militairen van de krijgsmacht die in het toenmalige Nederlands-Indië van  september 1945 tot juni 1951 in werkelijke dienst zijn geweest. Het is ingesteld bij Koninklijk Besluit.

Ook werden de jubilarissen van dit jaar gehuldigd en in de bloemetjes gezet. Met name, de heren Van den Boom en Hermans wegens 35 jaar lidmaatschap. De jubilarissen die er niet bij konden zijn krijgen hun certificaat en speld toegestuurd. Dhr. en mevrouw Corstjens werden in het zonnetje gezet wegens hun 40-jarig huwelijksfeest. Zij kregen een bos bloemen. Ook Jos Korsten en Marlie ontvingen een attentie wegens hun inzet voor de herdenking op het Engels kerkhof. Wegens drukke werkzaamheden van Jos zijn de administratieve taken van de organisatie overgedragen aan het bestuur. Voor het overige blijft hij wel nog actief.

Tijdens de gehele avond was er live muziek in kerstsfeer en konden de aanwezigen genieten van de mooie kerstliederen. Ook de loterij ontbrak niet en vele prijzen werden verloot. Iedereen genoot van het heerlijke eten en de gezellige sfeer. Het was een zeer geslaagde avond.

Naar de foto's van dhr. Wiel Mackus:>

Nieuws