Pastoor Marcus Vankan ontvangt ereteken van de Bond van Wapenbroeders

11 Oktober 2017 - uur

Op zaterdag 16 september 2017 heeft pastoor Marcus Vankan het ereteken van de Bond van Wapenbroeders ontvangen uit handen van de Bondsvoorzitter Edwin Saiboo. Sinds drie jaar is aalmoezenier Vankan nauw verbonden aan de Bond van Wapenbroeders en in het bijzonder aan de Afdeling Ospel. Begin 2017 heeft de aalmoezenier de eretitel gekregen 'Aalmoezenier van de Afdeling Ospel van de Bond van Wapenbroeders'. Zijn niet aflatende betrokkenheid bij veteranen is velen tot steun en een bron van inspiratie in Ospel, Roermond en Venray.

Samen met de Afdeling Ospel heeft hij zich breed ingezet voor herdenken en erkenning. Daarnaast is mede door zijn inspanning een blijvende herinnering toegevoegd ter nagedachtenis aan een omgekomen Britse militair, Donald Barret. Hij overleed op 24 jarige leeftijd op 16 november 1944 te Baexem. Ter herinnering aan hem is een gedenkteken geplaatst in Baexem waar de militair tijdens de Tweede Wereldoorlog is omgekomen nabij café Schrooijen. Het gedenkteken met foto van Donald Barret is ontworpen door de fa. Smolenaers uit Nederweert.

Het was een heel indrukwekkende plechtigheid onder de aanwezigheid van Britse veteranen een super grote belangstelling vanuit de verenigingen en het dorp. Met het eren van deze omgekomen Britse militair worden alle Britse soldaten herdacht die in Midden-Limburg zijn omgekomen. De aanwezigheid van een aantal nog in leven zijnde Britse veteranen bij deze onthulling  gaf een bijzonder accent aan deze herdenking

Met deze Bondsmedaille toont de Bond van Wapenbroeders dank en respect voor aalmoezenier Vankan en ​hoopt zij dat hij nog vele jaren zich samen met de Bond van Wapenbroeders wil inzetten voor herdenken, erkennen en herinneren.

Naar de foto's van dhr. Ben Doensen: >

Nieuws