Dodenherdenking Nederweert

09 Mei 2017 - uur

GEEF VRIJHEID DOOR

Op 4 mei 2017 om 18.30 uur was er een eucharistieviering in de St. Lambertuskerk. Mevrouw Maria van Nieuwenhoven verzorgde de lezingen waarbij de oorlogsslachtoffers herdacht werden. Na  afloop volgde de officiële herdenking bij het gemeentelijk monument op het Raadhuisplein. Bij het monument stond de erepost van de Wapenbroeders, Afdeling Ospel. De leden van Scouting Nederweert vormden een haag rondom het gedenkteken. 

Om 19.50 uur heette de heer Peter Stultiens, voorzitter van het 4 mei-comité, iedereen welkom. Hij  sprak over het doorgeven van verhalen uit de oorlog in het besef hoe gruwelijk en schrijnend de oorlogsverhalen van hier en vanuit verre landen zijn. Vervolgens opende de heer Arie van der Lee, voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Ospel, de ceremonie. Om 19.59 uur volgde het Signaal ‘Taptoe’ door trompetter Frank Gielen waarna om 20.00 uur twee minuten stilte in acht werd genomen. Harmonie Pro Musica Nederweert-Eind speelde het ‘Wilhelmus’ met zang door Zangvereniging De Leeuwerik, Nederweert-Eind. 

Hierna  volgde de kranslegging met assistentie van leden van Scouting Nederweert door: 
- Burgemeester Evers en mevrouw Evers namens het gemeentebestuur van Nederweert, 
- Mevrouw Gubbels en de heer Vossen namens de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Ospel, 
- De heren Peter Stultiens en Henk Martens namens het 4 mei comité, 
- Leerlingen Eliza Gerris, Teun van de Winkel en Juul Gerris van Basisschool De Klimop,
- leden van Scouting Nederweert legden namens alle aanwezigen bloemen bij het monument,
Tijdens de kranslegging werden koralen gespeeld door Harmonie Pro Musica.

In de overweging door Burgemeester Evers zei deze dat Mevrouw Julia Wells-Harden, dochter van Henri Harden die op het Engels kerkhof in Nederweert tijdens de 2e wereldoorlog, zijn laatste rustplaats vond, die middag het graf van haar vader bezocht had. Zij heeft aansluitend bloemen gelegd bij het gemeentelijk oorlogsmonument. Mevr. Wells-Harden voelt zich nog steeds zeer verbonden met Nederweert en laat allen hartelijk groeten.

De burgemeester vertelde over zijn ervaringen met mensen uit de tweede wereldoorlog, waarin vele herinneringen uit de oorlogstijd naar boven kwamen. Wij mensen van 2017 kunnen hoop putten uit deze verhalen, verhalen uit onze eigen families en buurt, verhalen die laten zien dat goedheid en goed-doen bestaat. Vanuit die hoopvolle gedachte herdenken wij allen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Wij mogen gelukkig in vrijheid leven, wij geven de verhalen door en zullen hen nooit vergeten.

Na afloop sprak pastoor Koumans een dankgebed uit.
Leerlingen van de Openbare Basisschool De Klimop vertelden hun gedachten over de oorlog, waaruit ook sterk naar voren kwam dat zij in vrijheid kunnen leven en kunnen genieten van de alledaagse dingen, dit in tegenstelling tot de kinderen in oorlogsgebieden.

Om 20.40 uur sloot de heer Arie van der Lee van de Bond van Wapenbroeders, afdeling Ospel de plechtigheid en dankte allen voor hun aanwezigheid en betrokkenheid, met name de leden van de scouting en de leerlingen van de basisschool. Zij geven de vrijheid door.
Aansluitend was er koffie/thee in het gemeentehuis voor alle aanwezigen.

Naar de foto's van dhr Wiel Mackus: >

Nieuws