Presentatie Bjorn van den Broek over zijn missie naar Mali

17 September 2017 - uur

De start van het nieuwe seizoen van de Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant op 14 september 2017 werd geopend met een presentatie van Bjorn van den Broek over zijn uitzending naar Mali. Hij begon met het vertonen van een video, waarin veel aspecten van zijn inlichtingenwerk werden belicht. Het was de derde uitzending van Bjorn, dit keer met de missie Minusma 1 naar Mali. Van april tot september 2014 vertoefde hij in dit Afrikaanse land. Hij was ingedeeld bij de eerste lichting die naar dit land ging om in de plaats Goa het kamp Castro in te richten. In dit kamp werkte hij samen met ruim 400 andere Nederlandse militairen.

De eenheid bestond voor een groot deel uit personeel van de Koninklijke Luchtmacht, die werkzaam waren bij het Helidetachement en personeel van de Koninklijke Landmacht die werkzaam waren bij de Special Forces, een inlichtingen eenheid en logistieke ondersteuning. Verder was er ook een wachtdetachement uit Oirschot aanwezig. De toenmalige kapitein van den Broek deed zijn werk als inlichtingenofficier.

Bjorn van den Broek: “Het moeilijkste van deze uitzending was het werken onder temperaturen van gemiddeld 48 graden Celsius, terwijl  het ’s nachts 30 graden bleef. De hoogst gemeten temperatuur in de schaduw was 55 graden. In de eerste periode volgden wij  een uitgebreid programma om te acclimatiseren. Het lichaam had ongeveer een maand nodig om onder die moeilijke omstandigheden goed te kunnen functioneren. De eerste weken liepen we drie keer per week iedere morgen en iedere avond een rondje van 20 minuten. Daarna werd dat opgevoerd tot rondjes van 40 minuten en op het einde van de acclimatiseringsperiode liepen we die rondjes met scherfwerend vest om. In het begin dronken we 10 liter water per dag. Later werd dat 6 à 7 liter.”

Aan de hand van veel dia’s toonde Bjorn zijn werkzaamheden, die voornamelijk op Kamp Castor plaatsvonden. In de eerste weken hielp hij met de opbouw van het kamp, door tenten mee op te zetten en kabels in te graven. Overdag werden de binnengekomen inlichtingen verwerkt en ’s avond was er rust en ontspanning, wanneer dat kon. Dit gebeurde allemaal nog in tenten, waar de temperatuur ook opliep tot boven de 40 graden. Bjorn: “Op het einde van de dag was je helemaal op”. De concentratie werd minder en zelfs het lezen werd moeilijker. De hitte had ook impact op het materiaal. Het werken en leven onder die omstandigheden was zwaar. Aan de hand van foto’s liet hij ook zien hoe een zandstorm zich ontwikkelde en wat de gevolgen er van waren.

Het was een bijzonder interessante presentatie waarbij door de aanwezigen met regelmaat vragen werden gesteld ondermeer over de leefomstandigheden. Na afloop dankte Jan Schrijver hem voor zijn bijdrage en deed dat met de overhandiging van een kleine blijk van waardering.

Naar de video van dhr. Hans van Kleijnenbreugel: >
Naar de foto's van Hans Kroes: >

Nieuws