Succesvolle PR op Unentse Mèrt in Udenhout

10 September 2017 - uur

Dit jaar hebben de Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant er voor gekozen om Public Realtions (ledenwerving en lokale bekendheid vergroten) uit te voeren op de Unentse Mèrt in Udenhout. Al vroeg werd de tent en de informatiestand opgebouwd. Het wervingsmateriaal werd klaar gelegd en er waren zelfs stickers en snoep voor de jeugd aanwezig.

Terugblikkend kunnen wij spreken van een succesvolle dag. Er zijn enkele leden geworven en een redelijk aantal personen heeft aangegeven nader kennis te willen maken met onze Afdeling Midden-Brabant. Hen hebben wij uitgenodigd voor onze bijeenkomst op 10 september a.s. om 19.30 uur, waar dhr. Bjorn van den Broek zal spreken uit zijn missie naar Mali. Belangrijk is dat wij met heel veel personen hebben gesproken en hen hebben geïnformeerd over de Bond van Wapenbroeders en over onze Afdeling Midden-Brabant.  Ook hebben wij veel folders uitgereikt van onze Afdeling Midden-Brabant als ook informatie over donateurs voor onze afdeling. Hieronder treft u de link aan naar enkele sfeerfoto's.

Naar de foto's: >

Nieuws