Wapenbroeders bij REASeuro in Riel met afsluitend BBQ

02 Juli 2017 - uur

REASeuro in Riel is een uniek bedrijf dat explosieven opspoort en eventueel vernietigt. Op 1 juli 2017 waren de Wapenbroeders van de Afdeling Midden-Brabant met hun partners uitgenodigd voor een bedrijfsexcursie. Na de ontvangst met koffie en thee met iets lekkers legde de grondlegger en de eigenaar van het bedrijf dhr. Ad van Riel, ook Wapenbroeder, op een gedreven wijze uit hoe hij als dienstplichtige bij toeval in de munitietechniek was gerold. Als beroepsofficier bij de Explosieven Opruimingsdienst van de KL heeft hij veel kennis en ervaring opgebouwd. Omdat hij bepaalde vaktechnische ontwikkelingen binnen Defensie niet kon realiseren, heeft hij in 1998 een eigen bedrijf gestart.

Aanvankelijk was Ad van Riel met zijn bedrijf REASeuro veel in het buitenland te vinden. Zo heeft hij een lange tijd gewerkt in Angola, waar heel veel te ruimen is. Daarna heeft hij zich door omstandigheden met zijn bedrijf meer op Nederland gericht. Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 50.000 explosieven opgespoord en geruimd. Voor het bodemonderzoek en de aanpak van de ruiming heeft hij een 5 fasen procedure opgesteld, die geldend is verklaard voor de branche in Nederland. Ook heeft Ad veel attributen voor het opsporen van explosieven in eigen beheer ontwikkeld zoals sondes en een speciale container voor de tijdelijke opslag van niet gesprongen explosieven. Veel aandacht wordt besteed aan opleidingen en het certificeren van personeel.

REASeuro is nu veel offshore te vinden voor het ruimen van munitie op zee als ook weer in het buitenland. Ad van Riel is momenteel bezig om een systeem te ontwikkelen om de luchtverontreiniging bij het opblazen van explosieven  tegen te gaan en heeft hij nog meer plannen. Tot slot toonde hij nog een tweetal video’s. Op een video was te zien de grote aantallen munitie,  biologische en chemische wapens, die door verschillende landen in de oceanen zijn gestort. Deze vormen een grote bedreiging voor het leven in de zeeën.

Hierna was het tijd voor de BBQ. Er was volop keuze en iedereen liet het zich goed smaken. Door de aanwezigen werd nog lang nagepraat. Ook volgde er nog een korte rondleiding over een deel van het bedrijf, waar een aantal attributen werden getoond.

Door de voorzitter Jan Schrijver was aan het begin van de middag aan Ad van Riel een speciaal kistje wijn aangeboden met het logo van de Wapenbroeders, dat direct een speciaal plaatsje kreeg. Ook de gastvrouw werd in de bloemen gezet. Aan het begin van de avond konden de deelnemers terugkijken op een zeer geslaagde bedrijfsexcursie.

Naar de video van dhr. Hans van Kleijnenbreugel: >

Naar de foto's van dhr. Hans Kroes: >

Nieuws