Algemene Ledenvergadering Afdeling Midden-Brabant

11 Februari 2017 - uur

De Algemene Ledenvergadering op 9 februari 2017 was redelijk bezocht. Een aantal Wapenbroeders afmeldingen was verhinderd. Nadat de voorzitter Jan Schrijver een ieder van harte welkom had geheten, vroeg hij 1 minuut stilte voor de Wapenbroeders, die ons zijn ontvallen.

Bij de mededelingen vroeg de voorzitter onder meer de aandacht voor:

  • de wijzigingen bij het herdenken van de bevrijding in Tilburg vanaf 4 mei a.s. De herdenking op begraafplaats Vredehof vindt op deze datum om 14.00 uur plaats,
  • Koningsdag in Tilburg op 27 april 2017,
  • de reünie tevens excursie naar het OTC Kon. Marechaussee in Apeldoorn op 8 maart 2017,
  • de excursie naar Kamp Vught met afsluitend diner op de Lunettenkazerne op 10 mei 2017,
  • de reünie tevens Dag der Banieren op de Lgen Bestkazerne Vredepeel op 12 mei 2017,
  • het opstellen van de laatste wilsbeschikking.
 

Vervolgens werd de agenda van de vergadering door de voorzitter Jan Schrijver op een vlotte wijze afgehandeld. De notulen van de ALV 2016, het jaarverslag van het jaar 2016 en het financieel overzicht van de penningmeester, dhr. Ad van Belkom leverden geen opmerkingen van de leden op. De kascontrolecommissie bestaande uit de leden Chris Arts en Ad Smits constateerden dat de gevoerde boekhouding prima op orde was.

De secretaris Hans Kroes en het algemene bestuurslid Gerard Beerens waren aftredend. Zij hebben had zich herkiesbaar gesteld en zij werden vervolgens bij acclamatie herkozen. 

Dit jaar waren er bij de afdelingen geen Wapenbroeders waaraan een draaginsigne Bond van Wapenbroeders kon worden uitgereikt.
Tot slot was er nog de gelegenheid voor het gezellig napraten onder het genot van een consumptie.

Naar de foto's >

Nieuws